Archiwum tagów: podmioty powiązane

Kilkadziesiąt dużych spółek zostało wezwanych do przedstawienia w ciągu 7 dni dokumentacji cen transferowych za 2016 r. Termin ten nałożył się z jednak z okresem sporządzania dokumentacji za 2017 r. Biuro prasowe KAS wyjaśnia, że chce w ten sposób pozyskać szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których urzędnicy nie znajdą w sprawozdaniach finansowych.


Firmy dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi muszą do poniedziałku sporządzić dokumentację cen transferowych za 2017 r. oraz złożyć uproszczone sprawozdanie PIT/TP lub CIT/TP. Obowiązki rozliczeniowe spoczywają także na podatnikach posiadających akcje lub udziały w zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).


Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.138.2018.1.MC) podatnicy, na których podmiot powiązany dokonuje refaktury usług niematerialnych nie zaliczy jej do kosztów podatkowych. Potwierdza to także resort finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji DGP i dodaje, że nie ma znaczenia, że usługa została zakupiona od podmiotu niepowiązanego po cenie rynkowej. Uprawnione do nielimitowanego […]


Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie obowiązku występowania o interpretacje grupowe przez podmioty powiązane. Rozwiązanie to miałoby pozwolić na pełniejszą ocenę podatkowych skutków działań stanowiących przedmiot interpretacji. „Nasza propozycja jest taka, żeby podatnik pokazywał sytuację faktyczną w całym łańcuchu zdarzeń, a nie tylko wyrwane z szerszego kontekstu pojedyncze czynności” – komentuje Filip Świtała, dyrektor Departamentu […]


Od 2018 r. obowiązują ograniczenia w odliczaniu wydatków usług niematerialnych. Przepis jest jednak nieprecyzyjny, a w dodatku inaczej rozumie go Ministerstwo Finansów, inaczej dyrektor KIS – pisze autorka. W odpowiedzi na pytanie redakcji resort finansów napisał, że ograniczenia te nie dotyczą wszystkich wydatków ściśle związanych z wytworzeniem lub zakupem towarów. W niekorzystnej dla podatników interpretacji […]


Transakcje z podmiotami powiązanymi dokumentują tylko te podmioty z zagranicy, w których polski zakład wygenerował przychody lub koszty wyższe niż równowartość 2 mln euro – wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej (DCT.8201.5.2018). Podkreślił, że ta sama zasada dotyczy pozostałych progów, o których mowa w przepisach dotyczących cen transferowych. Chodzi np. o próg 10 mln euro, […]