Archiwum tagów: podmioty powiązane

Od początku 2019 r. na podmioty powiązane został nałożony obowiązek składania informacji o cenach transferowych. Informacja ta musi być sporządzana na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego. Resort finansów przygotował strukturę logiczną informacji w zakresie CIT i uruchomił konsultacje, w ramach których do 4 marca 2019 r. czeka na uwagi podatników dotyczące jej poprawności merytorycznej i logicznej.


Z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską nr 27048 wynika, że w resorcie trwają prace nad zmianami przepisów podatkowych w zakresie wprowadzenia tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego (decyzji APA). Szczegóły nowelizacji nie są jeszcze jednak znane, wiadomo jednak, że projekt ma być skierowany do konsultacji publicznych.


W ostatnich dwóch miesiącach podatnicy złożyli dwa razy więcej wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA) niż przez 11 miesięcy zeszłego roku. KAS wskazuje, że powodem są limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Aneta Błażejewska-Gaczyńska, partner z EY, wyjaśnia, że brak APA oznacza konieczność stosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy o […]


Jeśli podmioty powiązane nie są zależne lub współzależne, to kwota wolna od podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) w wysokości 2 mld zł przysługuje oddzielnie każdemu podmiotowi w grupie, a nie na całą grupę. Tak wynika z dwóch precedensowych wyroków NSA o sygn. akt: II FSK 3243/18, II FSK 3087/18.


W 2019 r. podmioty powiązane będą musiały, oprócz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, oświadczyć, że ceny towarów lub usług są ustalone na warunkach rynkowych. Problematyczna może się okazać weryfikacja przyjętej przez podatnika wartości, bo organy podatkowe nie dokonują jej samodzielnie. Z kolei zakończenie kontroli decyzją o doszacowaniu dochodu, zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu karnego skarbowego, […]