Archiwum tagów: podmioty powiązane

Polskie przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku stosowania podatkowych metod wyceny – wyjaśnia Aneta Błażejewska-Gaczyńska z Ernst & Young. Obowiązek ten odnosi się wyłącznie do fiskusa, który nie może dowolnie szacować dochodów. Przepisy pozostawiają podatnikowi swobodę w sposobie kalkulacji cen transferowych pod warunkiem, że ceny te będą ustalone na poziomie rynkowym. Metody wyceny, o których […]


Niezależne podmioty często zawierają między sobą transakcje, których przedmiotem są wartości niematerialne, zorganizowane składniki aktywów lub przedsiębiorstwa. Transakcje te są zazwyczaj wyceniane przez rzeczoznawców za pomocą różnych powszechnie stosowanych metod lub ich kombinacji. Sławomir Buszko z Ernst & Young, podkreśla, że jednym z bardziej popularnych podejść do wyceny jest tzw. podejście dochodowe oparte o zdyskontowane […]