Archiwum tagów: podmioty powiązane

Od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty w danym, badanym roku podatkowym – potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ. Jak zauważa Mariusz Kozłowski z EY „rozstrzygnięcie jest korzystne dla podatników, ponieważ ogranicza zbędne obowiązki administracyjne dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych”. Dodaje też, […]


Projekt ustawy wprowadzający uproszczone porozumienia cenowe (APA) przewiduje, że będą one wydawane w terminie trzech miesięcy i będą kosztować 20 tys. zł. (cena za standardowe APA to 200 tys. zł). Zmiany mają wejść w życie w lipcu. To duże ułatwienia dla podatników, którzy chcą rozliczać bez limitu w kosztach podatkowych wydatki na zakup usługi niematerialnej […]


W ocenie WSA w Poznaniu usługi zarządzania sieciami informatycznymi oraz usługi świadczone przez komplementariusza nie podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Spółka może więc rozliczać wydatki z tego tytułu w kosztach podatkowych w pełnej wysokości. Sąd wyjaśnił, że o zastosowaniu limitu nie przesądza użycie w nazwie usługi słowa „zarządzanie”. Zarządzanie sieciami to […]


Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.572.2018.2.SJ uznał, że nabywane od pomiotów powiązanych usługi polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów, informowaniu o otrzymanych zamówieniach, nawiązywaniu kontaktów handlowych są podobne do świadczeń reklamowych, badania rynku oraz doradczych. Oznacza to, że rozliczając je w kosztach należy stosować limit wynikający z art. 15e ustawy o CIT. Zdaniem Aleksandry Jackowskiej […]


Jak podaje „Rzeczpospolita” Dyrektor KIS w ciągu 14 miesięcy obowiązywania nowych zasad rozliczania w kosztach podatkowych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych wydał ponad 800 interpretacji, a sądy kilkadziesiąt wyroków. Wątpliwości budzi ustalenie czy nabywana usługa jest usługą doradczą, reklamową, zarządzania i kontroli, badania rynku, a może świadczeniem o podobnym charakterze. Najczęściej spory dotyczą takich […]