Archiwum tagów: podmioty powiązane

Zgodnie z projektowanymi przepisami  procedura uproszczonej APA  zakłada m.in. zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji oraz obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Prace legislacyjne znajdują się obecnie na etapie opiniowania.


Organ skarbowy, oceniając czy odsetki od pożyczki otrzymanej od pomiotu powiązanego są na poziomie rynkowym, musi przeprowadzić analizę porównywalności. Nie wystarczą dane dotyczące oprocentowania kredytów bankowych. Brak analizy porównywalności uniemożliwia właściwie oszacowanie dochodu podatnika – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.


Wydatki poniesione na rzecz spółki powiązanej, która pozyskuje pożyczkobiorców (za pomocą działań marketingowych i reklamowych), w tym także wynagrodzenie dla tej spółki nie podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Podatnik może więc rozliczać te wydatki w całości w kosztach uzyskania przychodu. Tak wynika z wyroków WSA w Warszawie o sygn. akt III […]


Jak podaje portal Prawo.pl w maju organy podatkowe rozpoczęły wzmożone kontrole podmiotów powiązanych. W ich trakcie coraz częściej sięgają po rozwiązanie polegające na recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcie. Okazuje się jednak, że stosują je również w stosunku do transakcji zawartych przed końcem 2018 r., mimo że przepisy pozwalają na to dopiero od 2019 r.


Od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty w danym, badanym roku podatkowym – potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ. Jak zauważa Mariusz Kozłowski z EY „rozstrzygnięcie jest korzystne dla podatników, ponieważ ogranicza zbędne obowiązki administracyjne dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych”. Dodaje też, […]