Archiwum tagów: podmioty powiązane

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że nie planuje wydania interpretacji ogólnej w przedmiocie stosowania art. 15e ustawy o CIT. Co oznacza, że kwestia limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usług i wartości niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych będzie w dalszym ciągu przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a orangami podatkowymi.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o którym mówi art. 15e ustawy o CIT stosuje się do podmiotu, który przerzuca koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot. Jeśli to spółka otrzymuje refaktury usług niematerialnych, to art. 15e jej nie […]


Zgodnie z projektowanymi przepisami  procedura uproszczonej APA  zakłada m.in. zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji oraz obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Prace legislacyjne znajdują się obecnie na etapie opiniowania.


Organ skarbowy, oceniając czy odsetki od pożyczki otrzymanej od pomiotu powiązanego są na poziomie rynkowym, musi przeprowadzić analizę porównywalności. Nie wystarczą dane dotyczące oprocentowania kredytów bankowych. Brak analizy porównywalności uniemożliwia właściwie oszacowanie dochodu podatnika – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.


Wydatki poniesione na rzecz spółki powiązanej, która pozyskuje pożyczkobiorców (za pomocą działań marketingowych i reklamowych), w tym także wynagrodzenie dla tej spółki nie podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Podatnik może więc rozliczać te wydatki w całości w kosztach uzyskania przychodu. Tak wynika z wyroków WSA w Warszawie o sygn. akt III […]


Jak podaje portal Prawo.pl w maju organy podatkowe rozpoczęły wzmożone kontrole podmiotów powiązanych. W ich trakcie coraz częściej sięgają po rozwiązanie polegające na recharakteryzacji transakcji lub jej pominięcie. Okazuje się jednak, że stosują je również w stosunku do transakcji zawartych przed końcem 2018 r., mimo że przepisy pozwalają na to dopiero od 2019 r.