Archiwum tagów: podatkowa grupa kapitałowa

Po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej fiskus będzie mógł skontrolować spółki, które wchodziły w jej skład – tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola obejmie okres, w którym grupa jeszcze istniała i będzie się odbywać w firmach, które wchodziły w skład grupy. Dodatkowo projekt przewiduje, że gdy kontrolowana spółka osobowa zostanie […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który przewiduje nowe uprawnienia dla organów celno-skarbowych. Służby fiskusa będą mogły np. automatycznie pozyskiwać od linii PKP PLK informacje o jeżdżących po kraju pociągach, ich liczbie, trasach itp. KAS chce także otrzymywać bankowe informacje dotyczące osób fizycznych oraz identyfikować posiadaczy rachunków podejrzewanych o niepłacenie podatków.


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka, która przekazała darowiznę dla innego podmiotu z podatkowej grupy kapitałowej (PGK), może odliczyć od przychodu tylko tyle, ile sama zapłaciła. Spór dotyczył rozliczenia w kosztach podatkowych wartości darowizny, której przedmiotem były towary, udziały i inne prawa przedsiębiorstwa albo zorganizowanej jego części. PGK uważała, że wartość takiej darowizny powinna być […]


Co CFO powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w obszarze CIT? Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) opuścił Parlament i został przekazany Prezydentowi do podpisu. Zgodnie z projektem, nowe zasady powinny obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami). By tak się stało, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i […]