Archiwum tagów: podatek

Według stanu na 22 listopada br. w Rejestrze Należności Publicznoprawnych było ponad 5 mln wpisów o podmiotach zadłużonych wobec skarbówki lub jednostek samorządu terytorialnego – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Głównym celem jaki przyświecał pomysłodawcom rejestru było umożliwienie każdemu zainteresowanemu sprawdzenia niezapłaconych przez kontrahenta podatków. Jak zauważa Michał Goj, doradca podatkowy i […]


O zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w zapłacie podatków można wnioskować online poprzez portal Biznes.gov.pl. Zaświadczenie może dotyczyć rozliczeń podatków państwowych: dochodowych, VAT, akcyzy. Wniosek może obejmować także podatek od nieruchomości lub od środków transportowych (w tym przypadku składa się go do urzędu miasta, gminy lub starostwa), a także opłatę za korzystanie ze środowiska (wniosek trafi […]


Być może już w przyszłym roku pojawi się podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Podatek ma być uzależniony od trudności, jakie placówka powoduje w miastach. Chodzi np. o zwiększone korki w okolicach centrum handlowego. Zdaniem ekspertów, tego typu przesłanki naliczania podatku będą powodować olbrzymie trudności interpretacyjne.


Ministerstwo Finansów zakończyło ponad miesiąc temu konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia wprowadzającego kasy wirtualne. Główny Urząd Miar, który certyfikuje kasy fiskalne przedstawił wątpliwości do projektu. Wskazuje m.in. na problemy z ustaleniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych cyfrowych oraz podkreśla, że wprowadzenie kas wirtualnych niekoniecznie poprawi ściągalności podatku.