Archiwum tagów: podatek u źródła

Dyrektor KIS uznał, że koreański inwestor otrzymujący odsetki od polskiej spółki nie skorzysta z preferencyjnej stawki podatku u źródła, jeżeli odsetki te są wypłacane na rachunek prowadzony przez bank powierniczy (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ). Zdaniem Eweliny Dolińskiej z EY: „komentowane rozstrzygnięcie wskazuje, że kwestie związane z obowiązkami w zakresie poboru podatku u źródła nie są jednoznaczne, […]


Odsetki i należności licencyjne są zwolnione z podatku u źródła, jeżeli ich właściciel jest spółką z innego państwa członkowskiego UE. Jeśli więc udziałowcem spółki wypłacającej i otrzymującej opłaty licencyjne jest firma amerykańska, nie można skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła. Tak uznał WSA w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2592/18.


W przypadku, kiedy stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wyłączone bezterminowo, wniosek o zwrot podatku  powinien zostać złożony na podstawie ordynacji podatkowej. Dotyczy to płatności za użytkowanie urządzeń przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora KIS  nr 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK.


Opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1203), które do końca 2019 r. odroczyło stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła dotyczy tylko podatników CIT. Oznacza to, że należności wypłacane osobom fizycznym, od lipca 2019 r. trzeba już rozliczać według nowych zasad. Zdaniem niektórych ekspertów może to powodować wiele wątpliwości, np. w sytuacji, gdy polski płatnik […]