Archiwum tagów: podatek u źródła

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach transferowych. W tym zakresie przedstawimy również praktyczne kwestie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz minimalizowaniem ryzyka […]


Usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Nie można ich bowiem uznać za świadczenia podobne do umów gwarancji i poręczeń – orzekł w dniu 22 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyrok ten może być niezwykle ważny dla przedsiębiorców, którzy płacą składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli.


Zagraniczne biuro podróży, które otrzymało od polskiej firmy wynagrodzenie za organizację lotu poza granicami Polski, nie uzyskuje w naszym kraju dochodów, a obowiązek zapłaty podatku u źródła nie powstaje. Jeżeli biuro to jest tylko pośrednikiem linii lotniczych, to nie jest zagranicznym przedsiębiorstwem żeglugi powietrznej, nawet jeżeli realizuje usługę przelotu. Tak uznał NSA w wyroku o […]