Archiwum tagów: podatek u źródła

Od 1 lipca przy wypłacie należności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w jednym roku podatek u źródła trzeba będzie pobierać już w momencie wypłaty należności, a następnie będzie można wystąpić o jego zwrot. Może się okazać, że podatnicy wypłacający należności za usługi niematerialne będą musieli pobrać podatek, nawet jeżeli wypłacane kwoty będą […]


Polska spółka nie musi potrącać podatku u źródła od opłat za wynajem centrum danych (serwera) zlokalizowanego w Belgii. Nie dochodzi bowiem do użytkowania urządzenia przemysłowego. Urządzenie przemysłowe to takie, które może być wykorzystywane w produkcji przemysłowej, a w przypadku wynajmu serwera nie występuje funkcjonalny związek z produkcją przemysłową.


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że od kwoty wypłaconej za bezprawne używanie znaku towarowego, płatnik musi pobrać podatek u źródła. Jest to należność licencyjna, bo – jak wskazał sąd – w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD przyjęto, że należności licencyjne pochodzą również z deliktu, a więc z niedozwolonego działania (sygn. akt II FSK 490/17).


Trybunał Sprawiedliwości UE w ubiegłym tygodniu wydał wyroki w sporach kilku spółek z duńskim fiskusem, który odmówił prawa do zwolnienia z podatku u źródła od wypłacanych za granicę odsetek bądź dywidend. Trybunał orzekł, że fiskus mógł kwestionować zwolnienie z podatku, jeśli tylko miał uzasadnione podejrzenia o nadużyciu prawa. Dla odmowy zwolnienia z podatku u źródła […]


Po zmianach jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. w procedurze zapłaty podatku u źródła problematyczne może się okazać złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Oświadczenie dotyczy bowiem tego, czy odbiorca należności jest ich rzeczywistym właścicielem oraz czy prowadzi w państwie siedziby rzeczywistą działalność gospodarczą. Zdaniem ekspertów ustalenie tych […]