Archiwum tagów: podatek u źródła

Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia lub z niższych stawek podatku u źródła, muszą dochować należytej staranności przy przeprowadzaniu testu rzeczywistego właściciela należności i rzeczywistej działalności. Przy czym przepisy nie zawierają definicji należytej staranności. Dyrektor KIS wskazał, że dla dochowania należytej staranności można zweryfikować status kontrahenta na podstawie np. aktualnych certyfikatów rezydencji i oświadczenia, że […]


Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zasady poboru podatku u źródła przysparzają firmom wiele wątpliwości. Najczęściej dotyczą one zachowania należytej staranności przy przeprowadzaniu testu rzeczywistego właściciela należności oraz testu rzeczywistej działalności gospodarczej. Dodatkowo, od 1 lipca podatników czekają nowe obowiązki. Zdaniem ekspertów można się spodziewać, że kwestie związane z podatkiem u źródła znajdą się w […]


Od 1 lipca 2019 r. podatnicy wypłacający zagranicznemu kontrahentowi m.in. odsetki, dywidendy czy należności licencyjne będą musieli potrącać podatek u źródła, jeżeli łączna wartość wypłat na rzecz tego samego podmiotu przekroczy w danym roku 2 mln zł. Skutków tych można uniknąć, jeśli podatnik będzie dysponował opinią fiskusa o zastosowaniu zwolnienia. Okazuje się jednak, że mimo […]


W ostatnim czasie na podatników nakładane są obowiązki nie poprzez prawo, a przez serwery. Przykład? Struktury MDR zawierają np. dane, które niekoniecznie wynikają z ustawy. Jeszcze gorzej jest z podatkiem u źródła, dla którego – odzyskania czy uzyskania opinii o zwolnieniu – również zastrzeżono w ustawie formę elektroniczną. 


Dyrektor KIS uznał, że jeśli kwota należności licencyjnej jest ukryta w cenie zagranicznego towaru i nie jest elementem ubocznym umowy, to polska spółka powinna potrącić od niej podatek u źródła (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.58.2019.1.BG). Fiskus odwołał się do komentarza Modelowej Konwencji OECD, z którego wynika, że przy umowach mieszanych z całości wynagrodzenia należy wyodrębnić poszczególne elementy […]