Archiwum tagów: podatek u źródła

Od 1 stycznia 2019 r. wypłaty należności dla zagranicznych kontrahentów z tytułu usług niematerialnych można dokumentować kopią certyfikatu rezydencji. Dotyczy to jednak należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu, które nie przekraczają rocznie 10 tys. zł, a dodatkowo informacje wynikające z kopii certyfikatu nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.


MF odroczyło do 30 czerwca 2019 r. nowe zasady poboru podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln zł. Nie oznacza to jednak, że płatnicy zostali zwolnieni z innych obowiązków, które weszły w życie od 1 stycznia. Przede wszystkim chodzi o obowiązek dochowania należytej staranności w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła lub […]