Archiwum tagów: podatek u źródła

Zgodnie z przeważającym, negatywnym dla podatników stanowiskiem organów podatkowych, do zastosowania zwolnienia WHT przy płatności dywidendowej konieczne jest spełnienie testu rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner, BO) po stronie odbiorcy takiej płatności. Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.


W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach transferowych. W tym zakresie przedstawimy również praktyczne kwestie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz minimalizowaniem ryzyka […]


Usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Nie można ich bowiem uznać za świadczenia podobne do umów gwarancji i poręczeń – orzekł w dniu 22 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyrok ten może być niezwykle ważny dla przedsiębiorców, którzy płacą składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli.