Archiwum tagów: podatek u źródła

W przypadku, kiedy stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wyłączone bezterminowo, wniosek o zwrot podatku  powinien zostać złożony na podstawie ordynacji podatkowej. Dotyczy to płatności za użytkowanie urządzeń przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora KIS  nr 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK.


Opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1203), które do końca 2019 r. odroczyło stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła dotyczy tylko podatników CIT. Oznacza to, że należności wypłacane osobom fizycznym, od lipca 2019 r. trzeba już rozliczać według nowych zasad. Zdaniem niektórych ekspertów może to powodować wiele wątpliwości, np. w sytuacji, gdy polski płatnik […]


Ponowne odroczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (do 31 grudnia 2019 r.) nie wpłynęło na obowiązek zachowania przez płatników należytej staranności w weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów. Z jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora KIS wynika, że nie wystarczy uzyskanie samego certyfikatu rezydencji kontrahenta. Konieczna jest również „weryfikacja okoliczności i warunków uzasadniających możliwość niepobrania podatku u […]


Spółka, która z tytułu zawartej umowy cash poolingu wypłaca odsetki dla pool ownera z Irlandii, może pobrać podatek u źródła według stawki 10 proc. Konieczne jest, aby przy weryfikacji kontrahenta oraz warunków do zastosowania obniżonej stawki dochowała należytej staranności. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC. Jak zauważa Magdalena Piec z EY dochowanie […]


Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1203), które o kolejne pół roku odracza stosowanie nowych zasada poboru podatku u źródła. Miały one zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r. i miały polegać na tym, że płatnik, wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź za niektóre usługi niematerialne w kwocie ponad 2 mln zł rocznie, musiałby najpierw […]