Archiwum tagów: podatek od nieruchomości komercyjnych

Z odpowiedzi wiceministra finansów na zapytanie poselskie wynika, że partie polityczne, samorządy, związki zawodowe czy inne organizacje społeczne (które są zwolnione z podatku CIT od dochodów przeznaczanych na cele statutowe) muszą płacić podatek od wynajmowanych nieruchomości komercyjnych. Wiceminister finansów dodał również, że każda z tych organizacji może odzyskać podatek, ale dopiero po dodatkowej weryfikacji jej […]


Przychody z wynajmu stadionu piłkarskiego nie są objęte podatkiem od przychodów z budynków. Decydująca jest bowiem klasyfikacja stadionu w ewidencji środków trwałych, a skoro jest on uwzględniony jako budowla, to nie można go traktować jako budynku – tak wynika z interpretacji dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.414.2018.1.DP.


Od 1 stycznia 2019 r. podstawą opodatkowania nieruchomości komercyjnych nie są już dochody z najmu czy dzierżawy takich budynków, ale ich wartość. Nie wiadomo jednak czy  podatek jest neutralny dla podatników podmiotowo zwolnionych z PIT albo CIT (jak np. fundacji i stowarzyszeń). Wątpliwości budzi także zwrot „nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub strat”, które mogą być […]


Od 2019 r. podatek od nieruchomości komercyjnych będzie obejmował wszystkie budynki, niezależnie od ich klasyfikacji, jeżeli będą generowały przychody z najmu lub dzierżawy i będzie liczony od sumy ich wartości początkowej, pomniejszonej o 10 mln zł. Dotychczas próg ten był obliczany na każdy budynek osobno (interpretacja nr 0111-KDIB1-1.4010. 302.2018.1.BS).