Archiwum tagów: podatek od nieruchmości komercyjnych

Jedna z najnowszych interpretacji Dyrektora KIS potwierdza, że przepisy o podatku od nieruchomości komercyjnych nie przewidują sytuacji, w których powierzchnie będą wynajmowane na krótsze terminy niż wielomiesięczny. Fiskus uznał bowiem, że podatek jest należny, jeżeli tylko w pierwszym dniu miesiąca powierzchnie były przedmiotem najmu. Zatem, wynajmując nieruchomość od drugiego dnia miesiąca, podatnik nie jest zobowiązany […]


W ubiegłym tygodniu WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący podatku minimalnego od budynków komercyjnych (sygn. akt III SA/Wa 1905/18), a dokładnie dotyczący niejasnego przepisu ustawy o tym czy w podstawie opodatkowania należy uwzględniać odpisy amortyzacyjne. Zdaniem sądu zastosowanie znajdzie tu wyrażona w art. 2a Ordynacji podatkowej zasada, że niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na […]


Z najnowszej wersji nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT (czeka na podpis ministra finansów) wynika, że podatnicy nie będą mogli odzyskiwać podatku od nieruchomości komercyjnych bez weryfikacji przez urząd skarbowy. Jak wyjaśniło MF zwrot daniny, która nie została odliczona od podatku obliczonego na podstawie art. […]


Formularz CIT-8 zawiera odrębne pozycje dla należnej i zapłaconej zaliczki oraz należnego i zapłaconego minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Pojawia się ryzyko zwrotu pieniędzy podatnikom, którzy nie spełniają wymogów określonych w ustawie o podatku minimalnym. Jeśli bowiem CIT-8 wypełni podatnik wykazujący stratę, ale nadal wpłacający podatek minimalny, nie wykaże on należnych i zapłaconych zaliczek. W […]


Opublikowany został projekt zmian w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych. Nowością będzie prawo do zwrotu podatku – gdy podatnik będzie miał stratę i nie zapłaci zaliczki na PIT lub CIT, to po zakończeniu roku będzie mógł na swój wniosek odzyskać zapłacony minimalny podatek. Fiskus nie zwróci jednak pieniędzy, jeśli nie ustali, że roczne rozliczenie podatnika […]


Zgodnie z językową wykładnią przepisów o minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych, które wejdą w życie od 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175), w pewnych sytuacjach będzie można nie tylko nie zapłacić nowego podatku, ale dodatkowo jeszcze zmniejszyć o jego wartość bieżącą zaliczkę na PIT lub CIT. Interpretacji takiej nie podziela Ministerstwo Finansów, wskazując […]