Archiwum tagów: podatek minimalny

Z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że firma deweloperska, która wynajmie czasowo budynek przeznaczony docelowo do sprzedaży, nie płaci podatku od przychodów z niego (tzw. podatku minimalnego). Budynek nie będzie bowiem jej środkiem trwałym (np. interpretacje nr: 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK, 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC, 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC).


Podatek od przychodu z wynajmu budynku komercyjnego zlokalizowanego na cudzym gruncie zapłaci podmiot, który amortyzuje budynek – taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie zadane przez redakcję DGP. Odmienne zdanie prezentuje Dyrektor KIS w interpretacji z 18 czerwca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC), który uznał, że podatek zapłaci właściciel gruntu. Eksperci przychylają się do opinii […]


W świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS podatek od przychodów z budynków niekomercyjnych muszą płacić wynajmujący: hotele, centra konferencyjne, a także takie obiekty zakwaterowania, jak: domki campingowe, bursy, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których świadczone są usługi noclegowe i krótkiego zakwaterowania (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC). Podatek powinni też odprowadzić właściciele stadionów piłkarskich, udostępnianych odpłatnie do celów komercyjnych (interpretacja nr […]


Jak orzekł WSA w Warszawie podstawą opodatkowania w podatku minimalnym od nieruchomości jest wyłącznie niezamortyzowana wartość początkowa (sygn. akt III SA/Wa 1905/18). Oznacza to, że podstawa opodatkowania jest zmienna. Może zarówno rosnąć (np. w wyniku ulepszenia środka trwałego) oraz maleć – co miesiąc można więc zmniejszać podstawę o odpisy amortyzacyjne kwotę, od której oblicza się […]