Archiwum tagów: podatek akcyzowy

4 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidujące możliwość odliczenia akcyzy od piw po terminie przydatności do spożycia. To nie jedyne informacje dla branży piwowarskiej – w niedawno wydanej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zlecenie rozlewu piwa zagranicznym browarom nie zwiększa rocznego limitu 200 tys. hektolitrów uprawniającego do 50% ulgi w podatku akcyzowym.


Podczas najbliższego posiedzenia, Senat będzie głosował nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Poprawki dotyczą m.in. obniżenia proponowanych 10-proc. podwyżek podatku akcyzowego oraz przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 lutego 2020 r.


Wprowadzenie nowych preferencji dla samochodów hybrydowych, które mają doprowadzić do ograniczenia emisji spalin – to tylko niektóre ze zamian, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafił do Sejmu. Projektowane przepisy wprowadzają obniżoną o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowy. W zależności od pojemności silnika stawki podatku będą wynosić 1,55 i 9,3 […]


Resort finansów pracuje nad nowym projektem ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jego postanowieniami handlujący m.in. produktami wolnymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie będą dokumentować transakcje papierowym dokumentem dostawy do 12 stycznia 2021 r. To już kolejna modyfikacja terminu wprowadzenia elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). MF opublikuje projekt do końca września br.


30-krotna podwyżka stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe z 2005 r. była sprzeczna z Konstytucją. TK w wyroku z dnia 3 lipca (sygn. akt SK 16/17) zaznaczył, że ustawa wprowadzająca gwałtowną podwyżkę podatku akcyzowego, nie przewidywała vacatio legis, co naruszyło konstytucyjną zasadę ochrony własności oraz zaufania do państwa. Zdaniem ekspertów brak vacatio legis nowelizacji uniemożliwił […]


NSA orzekł, że przedsiębiorca, który wynajmuje samochody w Niemczech i następnie podnajmuje je Polakom, musi zapłacić podatek akcyzowy (sygn. akt I GSK 1249/16). Sąd zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, zdaniem którego w takim przypadku spółka będzie używać auta na potrzeby działalności gospodarczej, co w świetle ustawy o podatku akcyzowym jest uznawane za sprzedaż samochodu.