Archiwum tagów: planowanie podatkowe

21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy uczestniczą w opracowywaniu dla swoich klientów agresywnych systemów planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie. Przepisy te mają objąć wszystkie państwa członkowskie UE oraz wszystkich pośredników. Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt przepisów […]


Trend do uszczelniania systemów podatkowych na całym świecie przyspiesza i będzie kontynuowany. Polska jako duży kraj europejski musi się wpisać w ten nurt, co ograniczy możliwość planowania podatkowego. Trzeba jednak pamiętać o wprowadzaniu takich rozwiązań, które przyciągną do naszego kraju inwestorów. Skomplikowanie systemu podatkowego nie jest zabiegiem trudnym. Problem jednak w tym, że raz skomplikowany […]


Transakcje między podmiotami należącymi do podatkowych grup kapitałowych powinny być neutralne na gruncie podatku dochodowego. Niestety, organy podatkowe upierają się, że do spółek należących do PGK mają zastosowanie przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Powoduje to, że neutralność PGK nie może być utrzymana – zauważa w rozmowie z autorką doradca podatkowy Robert Jurkiewicz. Sprawa ta zostanie […]