Archiwum tagów: PKWiU

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok istotny dla podatników, którym trudno uzyskać wiążącą interpretację klasyfikacji statystycznej i stawek VAT. Z wyroku wynika, że zakwalifikowanie produktu, towaru lub usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji, wydawanej w trybie art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej (I SA/Kr 71/17). Sąd wyjaśnił, że klasyfikacje statystyczne […]


W 2014 r., gdy zmieniono ustawę o VAT, resort finansów przekonywał, że odchodzi od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zrezygnował z PKWiU m.in. w przepisach określających zakres zwolnień z VAT. Od tego czasu jednak znaczenie PKWiU znów rośnie – zauważa autor. Wiąże się to z rozszerzaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz solidarnej odpowiedzialności nabywcy za VAT […]


Przedsiębiorcy, którzy mają problem z ustaleniem właściwego kodu PKWiU (co jest niezbędne do zastosowania obniżonej stawki VAT) nie mogą liczyć na pomoc fiskusa – zauważa autorka. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że przedsiębiorca występujący o interpretację podatkową sam klasyfikuje swoje wyroby i usługi według nomenklatury PKWiU. Organ podatkowy nie może go w […]


Ministerstwo Finansów rozważa zastąpienie dla celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług unijną Nomenklaturą Scaloną. Nomenklatura Scalona już dziś ma zastosowanie w podatku akcyzowym. O tym, jak bardzo może wpłynąć na rozliczenia podatkowe, przekonały się w ostatnich latach m.in. firmy dostarczające do służby zdrowia karetki pogotowia – przypomina autor. Przejście z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną […]


Załącznik do ustawy o VAT wymienia wyroby, w handlu którymi obowiązuje tzw. odwrotne obciążenie (podatek rozlicza nabywca, a nie sprzedawca). Każdemu produktowi przypisany jest odpowiedni kod PKWiU. Problemy pojawiają się, gdy wyrób został w jakikolwiek sposób przetworzony lub zmieniony, np. pręt stalowy został wygięty albo np. wykonano z niego konstrukcję. Wówczas jego klasyfikacja może się […]