Archiwum tagów: PKWiU

Przedsiębiorcy mają problem z właściwym przyporządkowaniem produktu do właściwego symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zasadniczo są tu dwa problemy – pisze autorka. Pierwszy to ten, kto ma ustalać to przyporządkowanie. Problem drugi – na podstawie jakich kryteriów badać, czy produkt uznany np. za świeże ciastko nie jest czasem podobny do świeżego chleba i w […]


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musi ocenić podaną przez podatnika klasyfikację statystyczną towaru lub usługi – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 listopada br. (I FSK 179/16). Sąd uznał, że jeśli przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej, jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania, to fiskus nie może się uchylić od oceny tego, czy […]


Fiskus uważa, że prawidłowa klasyfikacja według PKWiU w sprawach dotyczących VAT to zadanie podatnika i odmawia wydawania interpretacji w takich sprawach. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 29 listopada br., że taka praktyka narusza prawo (I FSK 179/16). Sąd podkreślił, że w spornej sprawie ustawa o VAT wyraźnie odwołuje się do PKWiU. To od […]


Od 2015 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, ale dla celów podatkowych trzeba stosować starą klasyfikację z 2008 r., co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. Zakłada ono, że stara PKWiU będzie stosowana dla celów podatkowych do końca 2017 r., ale już wiadomo, że rozporządzenie to ma zostać znowelizowane. […]


Dla oceny, czy usługa budowlana będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, czy zastosowanie znajdzie mechanizm reverse charge, decydująca jest klasyfikacja usługi na podstawie PKWiU. Ocena prawidłowości tej klasyfikacji nie należy przy tym do organu podatkowego. Tak stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 lipca br. (0111-KDIB3-1.4012.183.2017.2.WN). Tomasz Wagner i Aleksandra Kielar z EY w […]