Archiwum tagów: PKWiU

Do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod numerem RD576 został wpisany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Celem projektowanej regulacji jest przedłużenie, do dnia 31 marca 2020 r. stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).


Organ podatkowy ma obowiązek wyjaśnić podatnikowi jak sklasyfikować towar lub usługę do odpowiedniego grupowania PKWiU. Nie może odmówić udzielenia odpowiedzi, skoro dokonuje klasyfikacji podczas kontroli – tak wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt sygn. akt I FSK 730/17 oraz I FSK 1077/17.


Wiążąca Informacja Stawkowa usprawni proces klasyfikacji stawek VAT po wprowadzeniu nowego systemu stawek VAT opartego o nomenklaturę scaloną. Rząd pracuje nad ustawą umożliwiającą nowelizację systemu stawek VAT i przejście z obecnego systemu opartego na PKWiU na nomenklaturę scalona (CN). To będzie bardzo duża zmiana dla firm, które podlegają obecnemu systemowi stawek VAT. Jednym ze sposobów […]


MF skierował do konsultacji projekt zmieniający system kwalifikowania opodatkowania dla wybranych towarów i usług. Najważniejsze założenia projektu to wydanie interpretacji w formie Wiążącej Informacji Stawkowej określającej prawidłową stawkę VAT, a także propozycja zastąpienia PKWiU przez Nomenklaturę Scaloną (CN) dla towarów i pozostawienia osobno PKWiU dla usług.