Archiwum tagów: PIT

Podatnik decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi podjąć decyzje o sposobie opodatkowania. Jeśli zdecyduje się na opłacanie podatku liniowego, nie będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Przedsiębiorca straci prawo do wspólnego rozliczania, pomimo nie uzyskania z działalności żadnego przychodu oraz jej zawieszenia. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.198.2019.1.BK.


Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS co do tego, że podatnik, który otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie pięć miesięcy przed jego wypłatą dla swojego kontrahenta, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Sąd wyjaśnił, że skoro nie może on zaliczyć do kosztów odszkodowania wypłaconego innej firmie, nie powinien również zaliczać go do przychodów, […]


Jak wskazał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2046/18 zwolnienie z podatku PIT dla nagród związanych ze sprzedażą premiową przysługuje tylko wtedy, gdy premię otrzymuje nabywca towarów (klient), czyli np. sklep, hurtownia, hotel czy restauracja, a nie osoba zatrudniona u tego nabywcy. Bez znaczenia jest to, że ma ona realny wpływ na decyzje […]


Dyrektor KIS zgodził się na zaliczenie wydatków na owoce i soki do kosztów podatkowych (interpretacja nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO). Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, który podnosił, że owoce i soki poprawiają zdrowie, kondycję fizyczną i samopoczucie zatrudnionych osób, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność oraz atmosferę w pracy.


Uchwaloną w sierpniu ustawą, wprowadzającą zwolnienie z PIT dochodów marynarzy zajmie się teraz Senat. Jak wskazują eksperci, z nowej regulacji skorzystają tylko nieliczni marynarze. Zwolnienie będzie obejmowało tylko dochody uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach […]