Archiwum tagów: PIT

Minister finansów przedstawiła szczegóły zmian w przepisach podatkowych. Zapowiada m.in. 17-proc. stawkę podatku PIT przy dochodach do 42 764 zł rocznie oraz zwolnienie z PIT dla osób w wieku do 26 lat. Podwyższone też mają zostać pracownicze koszty uzyskania przychodów. Według Marka Jarockiego partnera w EY, wśród zapowiadanych zmian bardzo potrzebna wydaje się waloryzacja pracowniczych […]


NSA potwierdził, że zapłata przez pracodawcę składek na ZUS po terminie w części należnej od ubezpieczonego, nie jest przychodem dla pracownika (sygn. akt II FSK 972/17). Przychód powstał już bowiem w momencie wypłaty wynagrodzenia niepomniejszonego o należną część składki. Uznanie, że późniejsza zapłata tych składek przez płatnika powoduje powstanie przychodu u pracownika, prowadziłoby do podwójnego […]


Od nagród uzyskanych w konkursach zorganizowanych na specjalistycznych portalach internetowych trzeba zapłacić PIT – potwierdził WSA w Warszawie w wyroku sygn. akt III SA/Wa 1079/18. Tym samym sąd zgodził się z fiskusem, który uznał, że do zwolnienia z PIT nie wystarczy przekazanie informacji o konkursie w internecie. Konkurs powinien być też zorganizowany przez instytucję zaliczaną […]


Rodzic, który nie zadeklarował w zeznaniu rocznym PIT ulgi na dzieci, nie może po latach bez ważnych powodów żądać połowy jej kwoty od drugiego rodzica, który odliczył całość ulgi. Tak wynika z wyroku NSA sygn. akt II FSK 1281/17. W ocenie sądu jednostronna (czyli zgłoszona przez jednego z rodziców) zmiana proporcji nie upoważnia fiskusa do […]


Trybunał Konstytucyjny orzekł, że alimenty otrzymywane przez niepełnosprawne dziecko nie mogły pozbawić rodzica prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (sygn. akt SK 13/16). Wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2008 r. Obecnie ( od 2017 r.) – z ustawy o PIT wynika wprost, że do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci.