Archiwum tagów: PIT

Nowe rozwiązania wprowadzone w ustawach o PIT i CIT w zakresie opodatkowania kryptowalut w dużej mierze są korzystne dla podatników. Niektóre z nich budzą jednak zastrzeżenia. Chodzi np. o przepisy, które wyłączają z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie zakupu wirtualnej waluty. Dodatkowo, nadal nie wiadomo co z opodatkowaniem PCC transakcji bitcoinów.


Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że dyrektor KIS zmienił stanowisko w sprawie kart na posiłki profilaktyczne, które firma musi zapewnić osobom pracującym w uciążliwych warunkach. Uważa, że karty powinny być opodatkowane, ponieważ nie wiadomo, co pracownik kupił i czy nabyte produkty służą przygotowaniu posiłku spełniającego określone normy (interpretacja nr 0113-KDIPT2-3.4011.552. 2018.3.SJ).


Spadkobierca, który stał się wspólnikiem spółki komandytowej, nie przejmuje w spadku prawa do rozliczenia stawką liniową. Jeśli chce płacić 19 proc. PIT, musi zawiadomić o tym fiskusa. Oświadczenie powinno być złożone nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (interpretacja nr 0113-KDIPT2 -1.4011. 567. 2018.1.KU).


Autorzy artykułu analizują przepisy, stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo NSA w zakresie opodatkowania odsetek od odszkodowań lub zadośćuczynień. Okazuje się, że po niekorzystnej dla podatników uchwale NSA (sygn. akt II FPS 2/16), która odmiennie traktuje odsetki i należność główną, sądy wydają kolejne wyroki, z których wynika, że zasądzone do odszkodowania odsetki są opodatkowane PIT.


Pracownik, któremu firma sfinansuje abonament medyczny, w ramach którego zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną, niezbędną z uwagi na warunki pracy, nie uzyskuje przychodu z tego tytułu. Pracodawca nie musi więc odprowadzać zaliczki PIT (interpretacja dyrektora KIS nr 0115-KDIT2-2.4011.427.2018.1.MM).


Od początku 2019 r. podatnicy PIT i CIT mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo do 5 mln straty podatkowej. Dotyczy to tylko strat powstałych po 31 grudnia 2018 r., a dodatkowo podatnicy będą mogli sami wybrać, czy chcą rozliczać je na starych zasadach, czy korzystać z nowej alternatywy. Może się bowiem okazać, że dotychczasowe […]