Archiwum tagów: PIT

W jednej z najnowszych interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że pracownik mobilny, któremu firma udostępnia lokal, nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Opłacenie zakwaterowania leży w interesie, a pracownik nie uzyskuje korzyści majątkowej. Pracodawca nie musi więc pobierać z jego wynagrodzenia zaliczki na PIT (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.140.2019.1.MM).


Spadkobierca przejmuje sposób opodatkowania zmarłego przedsiębiorcy, nie musi więc składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania według stawki liniowej – tak wynika z wyroku WSA w Krakowie (I SA/Kr 339/19). Sąd nie zgodził się z fiskusem, który twierdził, że oświadczenie o wyborze stawki liniowej należało złożyć w dniu uzyskania pierwszego przychodu.


Na potrzeby stosowania 50 proc. kosztów autorskich wysokość honorarium może być ustalona na podstawie m.in. szczegółowych rejestrów czasu pracy twórczej – potwierdziły ostatnio sądy administracyjne w Gliwicach oraz w Białymstoku. – Oba wyroki wpisują się w utrwalającą się linię orzeczniczą dotyczącą ustalania honorarium autorskiego – mówi Filip Kotarski, menedżer w EY. Wciąż jednak MF nie […]


Dyrektor KIS wydaje pierwsze korzystne dla podatników interpretacje w sprawie paliwa do służbowych aut używanych przez pracowników prywatnie. Na ich podstawie firmy nie muszą już doliczać do przychodu pracownika wartości zużytej przez niego prywatnie i sfinansowanej przez pracodawcę benzyny. Pozytywne interpretacje otrzymują jednak tylko ci, którzy wygrali z fiskusem w sądzie (np. interpretacja nr IPPB2/4511-211/15/19-3/S/JG1).


Firmy wygrywają z fiskusem spory o stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu w stosunku do honorarium wypłacanego informatykom. Sądy potwierdzają, że honorarium za przeniesienie praw autorskich m.in. do programów komputerowych, aplikacji i projektów graficznych, można ustalać na podstawie ewidencji czasu pracy. Przykładami są wyroki WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa2102/18 i III SA/Wa 667/18) oraz […]