Archiwum tagów: PIT-TP

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że podatnicy, którzy składają uproszczone sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r., nie muszą przekazywać informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Wątpliwości pojawiły się po tym jak 1 stycznia 2019 r. uchylono art. 82 par. 1a Ordynacji podatkowej, który przewidywał zwolnienie z obowiązku składania ORD-U […]


Podatnicy mają wątpliwości czy powinni sporządzić dokumentację cen transferowych za 2018 r. i przesłać fikusowi oświadczenia o jej sporządzeniu oraz sprawozdania CIT/TP i PIT/TP. Przepisy, z których te obowiązki wynikały zostały uchylone 1 stycznia 2019 r. MF w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia jednak, że „kluczowe jest brzmienie przepisów w roku, za który określa się […]