Archiwum tagów: pierwsze zasiedlenie

Wykreślenie z rejestru po trzech miesiącach, a nie jak dotychczas po 6 miesiącach, ograniczenie prawa do korzystania ze zwolnienia, zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, tzw. biała lista podatników – to tylko niektóre zmiany w VAT, które weszły w życie 1 września 2019 r. Kolejne zamiany w zakresie VAT zostały przewidziane na listopad 2019 r. i styczeń […]


Agencja może kupować i sprzedawać lokale mieszkalne bez podatku VAT, mimo że to towar handlowy. Jest to możliwe, jeśli mieszkania będą nabywane od właścicieli, którzy zamieszkiwali w nich od co najmniej 2 lat. Wówczas dojdzie już do pierwszego zasiedlenia i można skorzystać ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0115-KDIT1-3.4012.89.2019.2.AP.


Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza nową definicję pierwszego zasiedlenia, a tym samym zmienia przepisy dotyczące zwolnień z podatku dla dokonywanych dostaw nieruchomości. Dla JST jako posiadacza zasobów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ta zmiana może mieć istotne znaczenie.


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE przy ocenie, czy ulepszenie budynku spełnia definicję pierwszego zasiedlenia, nie wystarczy policzyć, czy wydatki na ten cel przekraczały 30 proc. wartości początkowej budynku lub budowli. Przede wszystkim trzeba zbadać, czy zmiany były istotne (C-308/16). Zbadanie „istotności” zmian przeprowadzonych w ramach ulepszenia nie jest jednak proste – podkreślają eksperci. Wątpliwości […]


Kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, ten powinien sprzedać go bez VAT. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 listopada br. w sprawie polskich przepisów dotyczących zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości (C-308/16). Sprawa dotyczy rozumienia pojęcia „pierwsze zasiedlenie”. Ustawa o VAT mówi, […]