Archiwum tagów: PGK

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.72.2019.1.SJ podkreślił, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej wynikający z limitu transakcji kontrolowanych należy zastosować do wszystkich spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. Zdaniem Aleksandry Jackowskiej z EY,  prezentowane stanowisko jest zgodne z brzmieniem obecnie obowiązujących przepisów, co oznacza, że na członków podatkowej grupy kapitałowej może zostać […]


Nowo utworzone podatkowe grupy kapitałowe muszą sporządzać analizę cen porównawczych i dokumentację grupową, jeśli przychody lub koszty działających w nich spółek przekroczą 2 mln euro. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską, który nie zgodził się z tym, że limit 2 mln euro odnosi się do przychodów lub kosztów za ubiegły rok.


Od 1 stycznia ma być łatwiej z zakładaniem podatkowych grup kapitałowych. Nowelizacja ustawy o CIT przewiduje, że wystarczy pół miliona złotych kapitału na jedną spółkę, a udział spółki matki w innych spółkach miałby wynosić 75 proc. (dziś 95 proc.). Minimalną rentowność grupy obniżono do 2 proc. Do ustawy dodano też jednak przepisy ograniczające agresywne optymalizacje, […]


Gdy którakolwiek ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej będzie spełniać warunki do uznania jej za zagraniczna spółkę kontrolowaną (CFC), podmiotem obowiązanym do prowadzenia ewidencji zdarzeń, złożenia zeznania oraz zapłaty podatku od dochodów CFC nie będzie PGK, lecz spółka posiadająca udziały w CFC. Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 16 listopada […]


Organy podatkowe mogą określać według wartości rynkowej podstawę opodatkowania VAT w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 kwietnia br. (I FSK 1460/13). Sprawa dotyczyła spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Była ona przekonana, że podstawą opodatkowania VAT będzie u niej wartość świadczeń na rzecz spółki zależnej, choćby […]