Archiwum tagów: PFR

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podsumował I etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 1,128 mln pracowników spośród 2,9 mln pracujących w dużych firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników, przystąpiło do PPK. Dodatkowe 144 tys. osób przystąpiło do PPE. W sumie z PPE i PPK zaczęło korzystać prawie 1,3 mln osób. Poziom partycypacji w dużych przedsiębiorstwach wyniósł […]


Piątek 25 października, to ostatni dzień, w którym najwięksi pracodawcy mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi. Z informacji Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że do 23 października umowy na zarządzanie PPK podpisało blisko 3100 firm, a podmiotów zatrudniających ponad 250 osób jest w Polsce około 3900.


1 lipca wystartował program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co najmniej 230 firm podpisało umowy o zarządzanie programem. Z nieoficjalnych danych wynika, że podpisanych umów może być ponad 300 – podaje Rzeczpospolita. Eksperci różnicę tłumaczą tym, że część umów prawdopodobnie nie została jeszcze zgłoszona do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.


Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu uchwalono projekt ustawy o PPK. Posłowie wprowadzili do niego kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy zwolnienia podmiotu rozliczającego z odpowiedzialności za brak lub błędne rozliczenie. Inna poprawka zakłada, że podmioty prowadzące PPK będą wnosić na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK. Nowe przepisy mają wejść w życie […]


Od 15 marca na stronie Ministerstwa Finansów czekać będą na podatników wstępnie wypełnione zeznania roczne, tzw. PFR. Od tego dnia udostępniane będą też zeznania sporządzane przez urzędników na podstawie wniosków PIT-WZ. – Z wstępnie wypełnionego zeznania mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na PIT-37, m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, wykonujący umowę o dzieło, emeryci i renciści. A […]


Rząd chce, aby urzędnicy wypełniali więcej rocznych zeznań za podatników. Zmiany mają wejść w życie już 15 marca i będą dotyczyć rozliczeń za zeszły rok. Również podatnicy rozliczający się w preferencyjny sposób – razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem – będą mogli złożyć wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania rocznego. Inna ważna propozycja […]