Archiwum tagów: PCC

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził korzystną dla podatników wykładnię przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych. W wyroku o sygn. akt II FSK 1393/17 orzekł, że goodwill, czyli wartość firmy, choć ma wymiar finansowy nie podlega PCC. Nie jest to bowiem prawo majątkowe.


Samo umieszczenie pieniędzy na rachunku bankowym pracownika nie jest równoznaczne z tym, że mógł on dysponować środkami. Fiskus nie może więc pobierać podatku od czynności cywilnoprawnych od osób, które otrzymują pieniądze na przechowanie, jeśli nie udowodni, że mogły one nimi dysponować. Tak wynika z wyroków NSA sygn. akt II FSK 1574/17, II FSK 1575/17, II […]


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt II FSK 624/17 przypomniał, że TSUE cztery lata temu TSUE orzekł, iż spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową. Trzeba więc do niej stosować przepisy przewidziane dla spółek kapitałowych. Oznacza to, że przy zmianie umowy spółki poprzez podniesienie jej kapitału opodatkowana PCC będzie tylko ta część, która trafi na kapitał […]


Nowe rozwiązania wprowadzone w ustawach o PIT i CIT w zakresie opodatkowania kryptowalut w dużej mierze są korzystne dla podatników. Niektóre z nich budzą jednak zastrzeżenia. Chodzi np. o przepisy, które wyłączają z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie zakupu wirtualnej waluty. Dodatkowo, nadal nie wiadomo co z opodatkowaniem PCC transakcji bitcoinów.


Przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową występuje PCC od agio aportowego (interpretacja nr 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ). Stanowisko to jest sprzeczne z linią orzeczniczą NSA. Problematyczne jest też ustalenie czy PCC wystąpi przy przekształcaniu spółki osobowej w inną osobową, w sytuacji gdy na kapitale zapasowym spółki przekształcanej znajduje się zysk niepodzielony, który po przesunięciu na kapitał zapasowy nie […]