Archiwum tagów: Państwowa Inspekcja Pracy

Główny inspektor pracy zapowiedział przeprowadzenie w 2019 r. ok. 70 tys. kontroli. Oprócz stałych obszarów kontroli takich jak: wynagrodzenia, BHP, czy zatrudnianie na umowy zlecenia, nowością będą kontrole w zakresie PPK. W drugiej połowie roku PIP chce badać, jak firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników wywiązują się z obowiązku zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie […]


W 2018 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić największą od 2007 roku kontrolę sektorową w handlu detalicznym i hurtowym. PIP skontroluje nie tylko czas pracy i terminowość wypłat, ale również kwestiom technicznym, takim jak wpływ głośnej muzyki na zdrowie pracowników oraz sprawność klimatyzacji. Masowe kontrole w sektorze handlowym, jako jeden z priorytetów PIP na 2018 […]