Archiwum tagów: orzecznictwo TSUE

5 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSEU) w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Uczestnikami rozprawy z ramienia EY byli: Alina Barkowa oraz pełnomocnicy Dong Yang Electronics w składzie Michał Goj, Izabela Rymanowska, Tomasz Dziadura oraz Dorota Pokrop, która wygłosiła świetne przemówienie w imieniu klienta.


16 maja sąd unijny uznał, że KE nie miała racji blokując wprowadzenie w Polsce podatku obrotowego. Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez Rzeczpospolitą wynika, że Komisja rozważa złożenie odwołania. Ma na to czas do 26 lipca 2019 r. Organ wykonawczy UE twierdzi, że nie może dopuścić do sytuacji, w której  państwa poczują przyzwolenie i za chwilę […]


NSA zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE czy polskie ograniczenia w zakresie obniżania podstawy opodatkowania VAT naruszają unijne zasady. Wątpliwość dotyczy tego, czy Polska mogła uzależnić prawo do ulgi na złe długi w VAT od statusu podatkowego dłużnika i wierzyciela, czyli odmówić ulgi z uwagi na brak rejestracji lub wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT, postępowanie restrukturyzacyjne, […]


Projekt nowelizacji ustawy PIT oprócz tego, że nakłada exit tax na osoby fizyczne, przewiduje też natychmiastową zapłatę tego podatku po zmianie rezydencji. Z orzecznictwa TSUE wynika jednak, że nakaz ten narusza zasadę swobody przepływu osób. Zdaniem Trybunału nałożenie podatku od wyjścia musi być odroczone aż do momentu faktycznego zbycia aktywów.


Jeśli opinię potwierdzi TSUE, organy podatkowe będą miały ograniczoną możliwość zawyżania tego podatku. W świetle opinii Rzecznika Generalnego Yves’a Bota przedstawionej w sprawie C-30/17 (Dyrektor Izby Celnej przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A.) przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym piw smakowych w oparciu o skalę Plato nie należy uwzględniać ekstraktu pochodzącego z substancji smakowych i syropu cukrowego […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]