Archiwum tagów: organ podatkowy

Dyrektor KIS wskazał, że Polska firma ma możliwość zwrócenia się do organów podatkowych o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła, niezależnie od tego kto miałby ponieść jego ekonomiczny ciężar (interpretacja nr 0110.KIZ.410.1862.2019). Jak podkreśla Łukasz Groń, menedżer w EY, odpowiedź KIS to bardzo dobry sygnał dla wielu grup kapitałowych, w ramach których […]


Od lipca 2020 r. będzie istniała możliwość współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. To skutek nowelizacji ordynacji podatkowej. – Z kontaktów z przedsiębiorcami widzę, że takie umowy mogą się cieszyć powodzeniem– wskazuje Tomasz Rolewicz, partner w EY. Zastrzega jednak, że wiele zależy od powodzenia programu pilotażowego i od tego, kto do niego wejdzie. Tomasz Rolewicz […]


Organy podatkowe coraz częściej doręczają korespondencję pełnomocnikom w wersji papierowej, a nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak wskazują przepisy. Są i takie, które wysyłają pismo w formie papierowej, a po kilku dniach elektronicznie. To rodzi problemy z ustaleniem daty doręczenia. Sądy administracyjne już dostrzegły problem.