Archiwum tagów: ordynacja podatkowa

Co drugi wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w 2018 r. był odsyłany do podatnika z wezwaniem do uszczegółowienia stanu faktycznego – tak wynika z odpowiedzi biura prasowego Krajowej Informacji Skarbowej na pytanie DGP. Takie działania są zbieżne z wcześniejszymi zapowiedziami MF ograniczania roli interpretacji indywidualnych. W tym zakresie planowane są też kolejne zmiany, jak np. […]


W przypadku gdy projekt nie napotka po drodze sprzeciwu, nowa ustawa może już obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Komitet Stały RM wydał już swoją akceptację i możemy spodziewać się przedłożenia w niedługim czasie na posiedzeniu Rady Ministrów. Pierwotna wersja projektu liczyła 687 artykułów podczas gdy obecna zawiera ich już 806.


Po konsultacjach publicznych, powinien dziś trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią ma zostać wprowadzona nowa struktura pliku kontrolnego JPK_VDEK, która zastąpi JPK_VAT i deklaracje podatkową. Zniknie też informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27).


Organy podatkowe przeprowadzają coraz więcej czynności sprawdzających – wskazują eksperci. Efektem jest zmniejszenie liczby kontroli podatkowych, czego dowodem są statystyki MF, z których wynika, że w 2017 r. ich liczba spadła o ponad 20 tys. w stosunku do roku 2016. Przepisy jednak jasno wskazują, że czynności sprawdzające mogą być przeprowadzane tylko w ściśle określonych przypadkach, […]


Jak informuje DGP jeden z urzędów skarbowych wysyła do podatników wezwania z żądaniem podania informacji np. ile razy i z kim spotykają się przedstawiciele spółki albo jak często sami bywają w siedzibie firmy. Jako podstawę prawną wskazuje ordynację podatkową. Z kolei biuro prasowe KAS wskazuje, że pytania kierowane są do podmiotów, które złożyły wniosek o […]