Archiwum tagów: ordynacja podatkowa

Weszła w życie ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która wprowadziła do Ordynacji podatkowej nowe rozwiązanie dla podatników tzw. umowę o współdziałanie. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich, zwłaszcza w okresie pilotażowym.


Od lipca 2020 r. będzie istniała możliwość współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. To skutek nowelizacji ordynacji podatkowej. – Z kontaktów z przedsiębiorcami widzę, że takie umowy mogą się cieszyć powodzeniem– wskazuje Tomasz Rolewicz, partner w EY. Zastrzega jednak, że wiele zależy od powodzenia programu pilotażowego i od tego, kto do niego wejdzie. Tomasz Rolewicz […]


Prace nad projektem nowej ordynacji podatkowej nie zakończą się sukcesem. W harmonogramie prac najbliższego, już ostatniego w tej kadencji, posiedzenia Sejmu, nie ma mowy o tym projekcie. Nowa ordynacja podatkowa miała wprowadzić większą ochronę praw podatnika w kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększyć efektywności i skuteczności poboru podatków.


Sejm pracuje nad projektem ordynacji podatkowej. Dzięki nowym regulacjom organy podatkowe zyskają narzędzia pozwalające na precyzyjne określenie sytuacji podatnika, a w ramach czynności sprawdzających będą mogły przeprowadzać dowody. Eksperci sugerują, że organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających będzie mógł prowadzić ukrytą kontrolę podatkową.


W przypadku, kiedy stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wyłączone bezterminowo, wniosek o zwrot podatku  powinien zostać złożony na podstawie ordynacji podatkowej. Dotyczy to płatności za użytkowanie urządzeń przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora KIS  nr 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK.