Archiwum tagów: ordynacja podatkowa

Wpłat PIT, CIT, VAT i inne należności budżetowych trzeba będzie dokonywać na rachunek urzędu skarbowego tylko przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Nowe zasady wpłacania podatków wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez rząd, która teraz trafi do Sejmu.


Z najnowszej wersji projektu nowej Ordynacji podatkowej wynika, że MF zrezygnowało z pomysłu, by organy skarbowe mogły określać przychód zawsze, gdy cena sprzedaży jest niższa od rynkowej. Oznacza to, że – tak jak dotychczas – fiskus będzie mógł szacować dochody tylko, gdy cena „znacząco” odbiega od wartości rynkowej. Projekt został wniesiony do Sejmu, a planowana […]


Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały w sprawie tego, czy odebranie przesyłki poleconej w placówce pocztowej przez dorosłego domownika (np. żonę), wywołuje skutki doręczenia podatnikowi (np. mężowi, będącego stroną postępowania). Zwykły skład NSA ma co do tego wątpliwości, ponieważ doręczenia w sprawach podatkowych reguluje ordynacja podatkowa, a nie prawo pocztowe. Ostatecznie w sprawie ma być […]


W opublikowanym właśnie pisemnym uzasadnieniu wyroku sygn. akt II FSK 3242/18 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jeśli szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, to musi wyjaśnić podatnikowi, dlaczego do jego działań może mieć zastosowanie generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie przesądza jednak, czy w jego przypadku klauzula ma zastosowanie.


W projekcie nowej Ordynacji podatkowej resort finansów zapowiada uruchomienie specjalnego programu współdziałania z podatnikami. Współpraca ma opierać się na zaufaniu, przejrzystości i pewności działania. Konsultacje, które mają potrwać do 27 czerwca 2019 r., mają na celu wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie m.in. standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, zasad prowadzenia audytu podatkowego i współpracy stron umowy […]


Co drugi wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w 2018 r. był odsyłany do podatnika z wezwaniem do uszczegółowienia stanu faktycznego – tak wynika z odpowiedzi biura prasowego Krajowej Informacji Skarbowej na pytanie DGP. Takie działania są zbieżne z wcześniejszymi zapowiedziami MF ograniczania roli interpretacji indywidualnych. W tym zakresie planowane są też kolejne zmiany, jak np. […]