Archiwum tagów: ordynacja podatkowa

Prace nad projektem nowej ordynacji podatkowej nie zakończą się sukcesem. W harmonogramie prac najbliższego, już ostatniego w tej kadencji, posiedzenia Sejmu, nie ma mowy o tym projekcie. Nowa ordynacja podatkowa miała wprowadzić większą ochronę praw podatnika w kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększyć efektywności i skuteczności poboru podatków.


Sejm pracuje nad projektem ordynacji podatkowej. Dzięki nowym regulacjom organy podatkowe zyskają narzędzia pozwalające na precyzyjne określenie sytuacji podatnika, a w ramach czynności sprawdzających będą mogły przeprowadzać dowody. Eksperci sugerują, że organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających będzie mógł prowadzić ukrytą kontrolę podatkową.


W przypadku, kiedy stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wyłączone bezterminowo, wniosek o zwrot podatku  powinien zostać złożony na podstawie ordynacji podatkowej. Dotyczy to płatności za użytkowanie urządzeń przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora KIS  nr 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK.


Umowa podatkowa, mediacja, konsultacje skutków podatkowych danej transakcji, czy wreszcie umowa o współdziałanie – to propozycje rozwiązań zawartych w projekcie nowej ordynacji podatkowej, które promują ugodowe podejście w relacjach między organem podatkowym a podatnikiem. – W wielu badaniach empirycznych na świecie stwierdzono, że system podatkowy jest najbardziej efektywny, jeśli opiera się na zaufaniu, a nie […]


Wpłat PIT, CIT, VAT i inne należności budżetowych trzeba będzie dokonywać na rachunek urzędu skarbowego tylko przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Nowe zasady wpłacania podatków wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez rząd, która teraz trafi do Sejmu.


Z najnowszej wersji projektu nowej Ordynacji podatkowej wynika, że MF zrezygnowało z pomysłu, by organy skarbowe mogły określać przychód zawsze, gdy cena sprzedaży jest niższa od rynkowej. Oznacza to, że – tak jak dotychczas – fiskus będzie mógł szacować dochody tylko, gdy cena „znacząco” odbiega od wartości rynkowej. Projekt został wniesiony do Sejmu, a planowana […]