Archiwum tagów: opodatkowanie

Dyrektor KIS wskazał, że jeżeli zgodnie z regulaminem klientowi nie jest zwracana różnica między wartością nominalną bonu różnego przeznaczenia (MPV) a ceną towaru, to uznaje się, że klient zrealizował bon w całości. W takim przypadku podstawą opodatkowania VAT będzie wartość nominalna bonu pomniejszona o kwotę VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami z całej […]


Ministerstwo Finansów potwierdziło w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”, że pomimo wejścia w życie przepisów zwalniających z podatku PIT osoby do ukończenia 26. roku życia, w dalszym ciągu obowiązuje regulacja nakazująca opodatkowanie ryczałtem przychodów z umów zleceń do kwoty 200 zł. Zasada to dotyczy również osób do 26 lat.


Jeśli spółki powiązane udzielają sobie nieodpłatnie poręczeń umów kredytowych, a kwoty  poręczeń mają różną wartość, to spółka, która udzieliła poręczenia o niższej wartości, musi zapłacić podatek od różnicy. Takie stanowisko zaprezentował NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2908/17. Zdaniem Sądu, jeśli jeden z podmiotów powiązanych ponosi większe ryzyko niż drugi, to wynikająca z […]


Firmy coraz częściej wynajmują pracownikom mieszkania. Najem mieszkań przez pracodawców staje się źródłem sporów z organami podatkowymi. Problem potęgowany jest dodatkowo przez orzecznictwo sądowe. Wyroki – mimo braku zmiany przepisów – od jakiegoś czasu są niekorzystne dla firm. W rezultacie pracownicy muszą płacić dodatkowy podatek – świadczeni polegające na udostępnianiu lokalu dla pracownika jest traktowane […]