Archiwum tagów: opinia zabezpieczająca

Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) może czasowo obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, nawet jeśli dzięki temu zapłaci niższy podatek już po wygaśnięciu zezwolenia. Tak wynika z opinii zabezpieczającej nr DKP4.8011.7.2018 wydanej przez szefa KAS. To trzecia opinia zabezpieczająca przed stosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wydana przez szefa KAS od 2016 r.


Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz ordynacji podatkowej przewiduje m.in., że podatnik nie będzie mógł uzyskać interpretacji przepisów, jeżeli miałaby ona zmierzać do oceny uzasadnienia ekonomicznego danej czynności. MF chce, aby w takiej sytuacji podatnik wystąpił o wydanie opinii zabezpieczającej. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY warto się zastanowić, czy próba administracyjnego przekierowania takich zapytań w stronę opinii zabezpieczających to właściwe rozwiązanie.


Sprzedaż obligacji przez bank, która miała na celu przede wszystkim restrukturyzację zadłużenia, nie była sztuczna i nie została dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, mimo że bank taką korzyść odniósł – tak wynika z opinii zabezpieczającej wydanej przez szefa KAS (sygn. DKP4.8011.6.2017). Tomasz Rolewicz z EY mówi, że szef KAS słusznie uznał, że nie dojdzie tutaj do unikania opodatkowania.