Archiwum tagów: opinia zabezpieczająca

W opublikowanym właśnie pisemnym uzasadnieniu wyroku sygn. akt II FSK 3242/18 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jeśli szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, to musi wyjaśnić podatnikowi, dlaczego do jego działań może mieć zastosowanie generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie przesądza jednak, czy w jego przypadku klauzula ma zastosowanie.


Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wynika z niego, że jeśli fiskus odmawia jej podatnikowi, musi wykazać, że czynności zostały dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Powinien więc dokonać analizy celów ekonomicznych i gospodarczych skarżących (sygn. akt II FSK 3242/18).


Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) może czasowo obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, nawet jeśli dzięki temu zapłaci niższy podatek już po wygaśnięciu zezwolenia. Tak wynika z opinii zabezpieczającej nr DKP4.8011.7.2018 wydanej przez szefa KAS. To trzecia opinia zabezpieczająca przed stosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wydana przez szefa KAS od 2016 r.


Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz ordynacji podatkowej przewiduje m.in., że podatnik nie będzie mógł uzyskać interpretacji przepisów, jeżeli miałaby ona zmierzać do oceny uzasadnienia ekonomicznego danej czynności. MF chce, aby w takiej sytuacji podatnik wystąpił o wydanie opinii zabezpieczającej. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY warto się zastanowić, czy próba administracyjnego przekierowania takich zapytań w stronę opinii zabezpieczających to właściwe rozwiązanie.