Archiwum tagów: odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu za rozliczenia podatkowe. Wyjaśniamy m.in. czy pełnomocnik niebędący członkiem zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności, oraz  wskazujemy na zagadnienia odpowiedzialności członka zarządu wynikającej z ostatniej nowelizacji ustawy AML.


Publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu za rozliczenia podatkowe. Wyjaśniamy m.in. czy zapis w statucie spółki, mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności majątkowej członków jej zarządu, skutecznie wyłącza tę odpowiedzialność, oraz czy organy skarbowe są uprawnione do zablokowania osobistych rachunków bankowych członków zarządu.


Jak kształtuje się odpowiedzialność prokurenta spółki kapitałowej? Na jakiej zasadzie kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki komplementariusza za zaległości podatkowe spółki komandytowej? – na te i inne pytania uczestników webcastu odpowiedzi udzielają eksperci EY.


Jak wynika z wydawanych w ostatnim czasie wyroków sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA z 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3011/17 oraz z 18 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1369/18), zarówno byli, jak i obecni członkowie zarządu spółek kapitałowych coraz częściej zobowiązywani są do uregulowania z własnego majątku zaległości podatkowych spółek, które powstały w czasie sprawowania przez nich swojej funkcji.


Wniosek o upadłość powinien zostać złożony bez względu na to, czy spółka nie jest w stanie uregulować wszystkich zobowiązań, czy tylko niektórych z nich – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 kwietnia br. (III SA/Wa 790/16). Ma to znaczenie dla odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe.


Wspólnicy spółki osobowej rozwiązanej w trakcie postępowania odwoławczego zapłacą podatek niezależnie od tego, czy fiskus w pierwszej instancji miał rację. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia br. (I FPS 5/16). W drugiej uchwale sąd wyjaśnił, że po likwidacji spółki cywilnej fiskus powinien orzec o odpowiedzialności wszystkich wspólników w jednej decyzji, po […]