Archiwum tagów: odpis z KRS

Osoba występująca z wnioskiem o interpretację w imieniu spółki kapitałowej nie ma obowiązku przedstawiania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego, kto może reprezentować firmę. Wystarczy, że dołączy pełnomocnictwo udzielone przez członków zarządu. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca br. (II FSK 440/10). Obowiązki pytających fiskusa nie mogą wynikać z wzoru formularza […]


Jeśli podatnik złoży jeden odpis z Krajowego Rejestru Sądowego do dwóch wniosków o wydanie interpretacji złożonych w tym samym czasie, to organ powinien wydać dwie interpretacje indywidualne. Nie może w takiej sytuacji pozostawić jednego z wniosków bez rozpoznania. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 448/11). Wystarczy jeden odpis Łukasz Zalewski Dziennik Gazeta […]