Archiwum tagów: odliczenie VAT

W ocenie WSA w Warszawie firma meblarska, która sfinansowała budowę przedszkola dla dzieci swoich pracowników oraz zatrudnionych w spółkach zależnych, może odliczyć podatek VAT  tylko w takim zakresie, w jakim refakturuje na spółki zależne koszty opieki nad dziećmi pracowników tych spółek. Koszty pobytu w przedszkolu dzieci swoich pracowników są natomiast związane z zaspokojeniem potrzeb socjalnych […]


Firma może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na przejęcie konkurenta, nawet jeśli transakcja nie doszła do skutku – orzekł TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 17 października 2018 r. w sprawie C-249/17 ocenił prawo spółki do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku z inwestycją, do której ostatecznie nie doszło. Sprawa dotyczy […]