Archiwum tagów: obowiązkowy split payment

Od listopada zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment. MF w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że to nabywca będzie weryfikował, które pozycje na fakturze będą objęte tym mechanizmem. Jak podkreślił resort, nie będzie wadliwą sytuacja, w której kupujący zastosuje metodę podzielonej płatności do wszystkich pozycji z faktury, nawet jeśli niektóre z nich nie będą musiały być […]


Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów ustawy o VAT, zgodnie z którą od listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (split payment) będzie miał zastosowanie do transakcji dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Dodatkowo, sprzedawcy będą musieli umieszczać na fakturach specjalne oznaczenia. Nowelizacja wprowadza także nową matrycę stawek VAT. Zmiany […]


Ministerstwo Finansów ponownie potwierdza, że obowiązkowy split payment będzie miał zastosowanie do kwoty na fakturze przekraczającej 15 tys. zł. Zdaniem niektórych ekspertów z przepisów wprowadzających od 1 listopada br. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie wynika czy obowiązek będzie dotyczył faktur opiewających na kwotę brutto przekraczającą 15 tys. zł, czy tylko równą tej kwocie. Resort wskazał […]


Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające obowiązkowy split payment mogą zawierać regulację, która nie do końca była intencją ustawodawcy. Zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do nowelizacji obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielnej płatności miały zostać objęte towary lub usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Zdaniem ekspertów, z uwagi na konstrukcję […]


Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, obowiązkowy split payment będzie dotyczył towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 15 ustawy. Katalog ten obejmuje dostawy m.in.: smartfonów. Pomimo tego, że mechanizmowi będą podlegać płatności powyżej 15 tys. zł., to resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wskazał, że w przypadku kiedy faktura będzie dotyczyła nabycia np. smartfona […]