Archiwum tagów: obowiązki przedsiębiorców

Projekt ustawy o jawności życia publicznego ma na celu wzmocnienie transparentności i upowszechnienie stosowania praktyk antykorupcyjnych. W praktyce oznacza to nałożenie nowych obowiązków na niektórych przedsiębiorców. Zapraszamy do udziału w webcaście, w którym przedstawimy planowane w ustawie rozwiązania oraz zaproponujemy praktyczne podejście do zabezpieczenia poprawności działania firmy po wejściu ustawy w życie. Webcast odbędzie się […]


JPK_WB – codzienny obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych już od 1 września 2017 roku. Wprowadzenie JPK_WB od 1 września 2017 roku będzie stanowić nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy zobowiązani są oni do obligatoryjnego składania plików  JPK_VAT. Pliki te są przedmiotem szczegółowej weryfikacji przez Krajową Administrację Skarbową. W komunikacie z dnia 22 maja […]


18 kwietnia 2017 r. w życie wchodzi ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.  Dotyczy ona wszystkich podmiotów: (podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu) dokonujących przewozu towarów tzw. wrażliwych. Pod pojęciem towarów wrażliwych należy rozumieć  w szczególności:  alkohol, tytoń, papierosy, oleje ropy naftowej, preparaty smarowe oraz oleje roślinne. Decydującą przesłanką, która będzie decydowała […]


Obowiązki przedsiębiorców związane z koniecznością nadzorowania wyrobów akcyzowych są nadmierne i nie poprawiają bezpieczeństwa fiskalnego – uważają autorzy raportu „Akcyza 2013 – kierunek pożądanych zmian”. Za najważniejszą uciążliwość uznano w raporcie dualizm obowiązków wynikających z ustawy o akcyzie oraz z ustawy o Służbie Celnej. Są one często identyczne, ale podatnik musi na ten sam temat […]