Archiwum tagów: NSA

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przed 2018 r. można było amortyzować prawo ochronne do niezarejestrowanego znaku towarowego (sygn. akt II FSK 2178/17). Jednocześnie sąd wskazał, że nowelizacja przepisów, jaka weszła w życie w 2018 r. zawęziła tę możliwość, wprowadzając zasadę, że znak towarowy może być amortyzowany, jeśli został „nabyty od innego podmiotu”.


W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 r. Z zaprezentowanych danych wynika, że do NSA w ubiegłym roku trafiło prawie 2,5 tys. więcej skarg kasacyjnych (nie tylko podatkowych). Jednocześnie NSA rozpoznał prawie 300 spraw mniej niż […]


Sędzia Jan Rudowski, prezes Izby Finansowej NSA w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że: „więcej skarg kasacyjnych wnoszą podatnicy, ale równie często skarżą się organy podatkowe. Niemniej tylko co piąty wyrok WSA jest uchylany przez NSA, co świadczy o wysokiej jakości orzeczniczej tych sądów.” Dodaje również, że: „Dziś średni czas oczekiwania na rozpoznanie na rozprawie przed […]


NSA orzekł, że kontrahent otrzymując fakturę od firmy, która świadczy dla niego usługę, ma prawo wiedzieć czy przedstawiona stawka VAT na dokumencie jest właściwa. Sąd podkreślił, że podmiotem, który jest zainteresowany interpretacją może być ten sam co otrzymał fakturę (sygn. akt I FSK 351/17).