Archiwum tagów: NSA

NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące zasad neutralności VAT i proporcjonalności. Wątpliwości budzi to czy działający w dobrej wierze podatnik musi zapłacić VAT, jeżeli jego działanie nie wiązało się z oszustwem podatkowym, ale wynikało z błędnej wykładni przepisów przez strony biorące udział w transakcji, a odbiorca i tak miałby prawo do żądania zwrotu VAT […]


WSA: Premia uznaniowa a 50-proc. koszty uzyskania przychodów (sygn. akt I SA/Łd 258/19 i I SA/Łd 257/19) Pracodawca może stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do premii uznaniowej wypłaconej pracownikowi, który przenosi na niego prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów. Tak uznał WSA w Łodzi w wyrokach o sygn. akt I SA/Łd 258/19 i I […]


Z najnowszego wyroku NSA wynika, że nabywca nie musi kontynuować działalności zbywcy, żeby można było mówić o dostawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (sygn. akt I FSK 1265/17). Sąd potwierdził stanowisko podatnika, co do tego, że przepisy ustawy o VAT nie wymagają kontynuacji prowadzonej działalności dokładnie w takim samym zakresie, w jakim prowadził ją zbywca. Wyjaśnił też, […]


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przed 2018 r. można było amortyzować prawo ochronne do niezarejestrowanego znaku towarowego (sygn. akt II FSK 2178/17). Jednocześnie sąd wskazał, że nowelizacja przepisów, jaka weszła w życie w 2018 r. zawęziła tę możliwość, wprowadzając zasadę, że znak towarowy może być amortyzowany, jeśli został „nabyty od innego podmiotu”.


W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 r. Z zaprezentowanych danych wynika, że do NSA w ubiegłym roku trafiło prawie 2,5 tys. więcej skarg kasacyjnych (nie tylko podatkowych). Jednocześnie NSA rozpoznał prawie 300 spraw mniej niż […]


Sędzia Jan Rudowski, prezes Izby Finansowej NSA w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że: „więcej skarg kasacyjnych wnoszą podatnicy, ale równie często skarżą się organy podatkowe. Niemniej tylko co piąty wyrok WSA jest uchylany przez NSA, co świadczy o wysokiej jakości orzeczniczej tych sądów.” Dodaje również, że: „Dziś średni czas oczekiwania na rozpoznanie na rozprawie przed […]