Archiwum tagów: nowelizacja ustawy akcyzowej

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 24 lipca br., która przyznaje podatnikom m.in. możliwość wyboru (w określonych sytuacjach) organu podatkowego, który będzie właściwy w zakresie akcyzy, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1479). Nowelizacja ogranicza też wymogi dokumentacyjne, m.in. przy prowadzeniu składów podatkowych. Nowelizacja wprowadza ponadto zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej w niektórych […]


27 sierpnia 2015 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Poza zmianami opisywanymi w poprzednich wpisach, bardzo istotne z perspektywy polskiego przemysłu jest wprowadzenie nowych zwolnień dla energii elektrycznej. Po pierwsze, zgodnie z podpisaną ustawą, z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego będą mogli skorzystać również podatnicy zużywający energię elektryczną […]


Zmiany w ustawie o akcyzie likwidujące wiele utrudnień biurokratycznych ostatecznie wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Pierwotnie rząd chciał, by odformalizowanie procedur akcyzowych nastąpiło od 31 lipca br. Wśród ułatwień dla podatników akcyzy będzie m.in. możliwość wyboru urzędu celnego, który ma obsługiwać danego przedsiębiorcę, jeśli prowadzi on działalność w różnych miejscach kraju. Łatwiej też […]


Nowelizacja ustawy akcyzowej dotycząca wyrobów węglowych została przekazana do podpisu prezydenta. Jeżeli nowe przepisy zostaną opublikowane w środku miesiąca, może to spowodować trudności dla podatników – ostrzega autor. Ma to o tyle znaczenie, że wprowadzane zmiany mają charakter fundamentalny z punktu widzenia rozliczenia się z akcyzy od węgla. Chodzi m.in. o zasady prowadzenia ewidencji akcyzowej, […]