Archiwum tagów: nieruchomości komercyjne

Nowa wersja projektu ustawy o REIT-ach przewiduje opodatkowanie stawką 8,5 proc. CIT zysku przeznaczonego na dywidendę, a dla akcjonariuszy zwolnienie z podatku Belki. Nowością jest też zgoda na inwestowanie przez REIT w nieruchomości mieszkaniowe. – Ministerstwo wzięło do serca większość uwag zgłaszanych do poprzedniego projektu ustawy, co powinno być dobrze odebrane przez rynek. Cieszy fakt, […]


Nowe instrumenty przyczynią się z jednej strony do rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenia stopy długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Z drugiej, zwiększy się produkcja sektora budownictwa oraz zatrudnienie. Trwają prace nad projektem Ustawy dotyczącej polskiego odpowiednika REIT-ów. REIT (ang. Real Estate Investment Trust) jest to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż […]


Trwa spór o skutki sprzedaży nieruchomości komercyjnych: czy mają być objęte podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli uznać je za sprzedaż składnika majątku, a nie całej firmy, to transakcja powinna podlegać VAT. Wówczas sprzedawca odprowadza do urzędu VAT należny, a nabywca odlicza VAT naliczony. Transakcja jest więc neutralna podatkowo i budżet nic nie […]


Nabywcy wynajętych już biurowców, centrów handlowych czy magazynów dowiadują się od urzędów kontroli skarbowej, że transakcje nie powinny być objęte 23-procentową stawką VAT, ale zaledwie 2-procentowym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sęk w tym, że wcale się z tego nie cieszą, a przed transakcjami kupna wystąpili do izb skarbowych o indywidualne interpretacje podatkowe – pisze autor. […]


Eksperci podatkowi alarmują, że choć skarbówka potwierdzała przez lata, że sprzedaż nieruchomości komercyjnych jest opodatkowana, teraz zmieniła zdanie. Uważa, że do tych transakcji przepisów o VAT się nie stosuje. Problem jest ogromny – podkreśla autor – bo to oznacza wielomilionowe długi podatkowe nabywców, którzy zapłacili VAT i odliczyli tę kwotę od swoich należności wobec urzędu […]


Jest szansa, że skarbówka zmieni zdanie i przestanie dopatrywać się w VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa tam, gdzie go nie ma – pisze autorka. Naczelny Sąd Administracyjny wydał właśnie precedensowy wyrok w tej sprawie. Nie zgodził się z fiskusem, że na gruncie VAT za zorganizowaną część przedsiębiorstwa można uznać dwie zabudowane działki wniesione aportem (I FSK […]