Archiwum tagów: nieruchomości komercyjne

Z wydanych objaśnień MF wynika, że dostawa nieruchomości komercyjnych stanowi dostawę towarów podlegających opodatkowaniu VAT, a tylko wyjątkowo może być uznana za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Zatem, jeżeli taka transakcja będzie opodatkowana, to sprzedawca ma prawo do odliczenia VAT. Powstaje pytanie jakie stanowisko przyjmą organy skarbowe w rozpoczętych już sprawach podatników.


Zbycie nieruchomości komercyjnych to dostawa towaru (aktywa) objęta podatkiem VAT. Wyjątkiem jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – wtedy nie ma VAT. Tak wynika z objaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Resort wskazał też, kiedy można uznać, że zbywany zespół składników pozwala na kontynuację działalności.


Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w podatku minimalnym. Obecnie są nim objęte centra handlowe i budynki biurowe o wartości co najmniej 10 mln zł. Po zmianach opodatkowane będą wszystkie budynki stanowiące środek trwały. Nadal obowiązywać będzie limit 10 mln zł, jednak będzie się on odnosić do konkretnego podatnika, niezależnie od tego, […]


Ministerstwo Finansów porozumiało się z Komisją Europejską w sprawie podatków od nieruchomości komercyjnych. Limit 10 mln zł będzie dotyczył podatnika, a nie każdego budynku z osobna. Każdy właściciel wynajmowanych, dzierżawionych bądź oddanych w leasing budynków będzie płacić podatek po przekroczeniu 10-milionowej kwoty wolnej. Kto jednak chciałby zakładać odrębne spółki i dzielić między nie nieruchomości, będzie […]