Archiwum tagów: nieruchomość

Senat przyjął zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowelizacją każdy, w tym również przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego będą mieć prawo nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 hektar (w porównaniu do obecnej powierzchni do 0,3 ha). 


W kolejnym wyroku wydanym w tym br. NSA potwierdził, że gmina, która zbywa nieruchomości nabyte wskutek komunalizacji lub spadkobrania, musi rozliczać VAT (I FSK 1795/16). To, w jaki sposób gmina weszła w posiadanie nieruchomości jest bez znaczenia. Istotne jest to, ze że sprzedaż nieruchomości daje jej stałe dochody i wpływa na kształtowanie cen na rynku […]


Dyrektor KIS wskazał, że mimo braku określenia przez przepisy podatkowe liczby mieszkań czy kwoty przychodów, wskazany rozmiar najmu świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż w myśl ustawy o PIT jest działalnością: zarobkową, prowadzoną we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Podatek powinien być więc płacony według skali na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej (interpretacja […]


Krótkoterminowy najem części nieruchomości nie można uznać za działalność gospodarczą gdyż nie spełnia przesłanek z ustawy o PIT. W takim wypadku można rozliczyć się ryczałtem od przychodu lub podatkiem według skali od dochodu. O kwalifikacji najmu decyduje zakres zorganizowania i ciągłości podejmowanych czynności w celach zarobkowych – tak wynika z interpretacji nr 0115-KDIT3.4011.366.2018.1.AK.  


NSA orzekł, że dostawa działki nieprzeznaczonej pod zabudowę, na której znajduje się część budynku usytuowanego na sąsiedniej działce (np. ganek) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Teren znajdujący się pod nieistotną częścią budynku nie jest bowiem terenem zabudowanym (I FSK 1272/16).