Archiwum tagów: nieodpłatne poręczenie

12 lipca 2017 r. WSA w Poznaniu wydał orzeczenie (sygnatura I SA/Po 142/17) dotyczące tematu wzajemnych poręczeń w obrębie grup kapitałowych i uchylił wcześniejszą interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów. Spółka wnioskująca o interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie przystąpiła do grupowej polityki poręczeń, polegającej na zabezpieczaniu zobowiązań kredytowych. Polityka poręczeń skonstruowana jest w taki sposób, […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku potwierdził, że nieodpłatne poręczenie jest dla kredytobiorcy przychodem. Fiskus nie może jednak żądać, by wartość poręczenia doliczać do przychodów trzy razy tylko dlatego, że trzej członkowie zarządu gwarantowali spłatę kredytów bankowych (I SA/Bk 29/14). Istnienie odrębnych umów poręczenia zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy […]


Nieodpłatne poręczenia i gwarancje są często formą udzielania wsparcia przez podmioty powiązane. Cieszą się one szczególnym zainteresowaniem ze strony urzędów, które teraz twierdzą, że tego rodzaje transakcje powinny być rozliczane na warunkach rynkowych. Wysłuchaj wypowiedzi eksperta:


Spółka, za którą bez wynagrodzenia poręczyli w banku udziałowcy, musi zapłacić od takiego świadczenia podatek dochodowy. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 29 lipca br. (I SA/Bd 404/13). Jeśli chodzi o wysokość przychodu, sąd przyznał rację spółce. Uznał, że błędem było pomnożenie wartości rynkowej prowizji przez liczbę poręczycieli. Sąd orzekł również, […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 29 lipca br. uchylił decyzję fiskusa doliczającą do przychodów wartość nieodpłatnych poręczeń, udzielonych przez udziałowców spółce (I SA/BD 404/13). Sąd nakazał uwzględnienie faktycznego, zmniejszającego się zadłużenia i uznał za błędne pomnożenie wartości poręczeń tego samego kredytu przez liczbę poręczycieli. Sąd postanowił, że organ podatkowy ponownie rozpatrując sprawę, […]