Archiwum tagów: niekonstytucyjny przepis

30-krotna podwyżka stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe z 2005 r. była sprzeczna z Konstytucją. TK w wyroku z dnia 3 lipca (sygn. akt SK 16/17) zaznaczył, że ustawa wprowadzająca gwałtowną podwyżkę podatku akcyzowego, nie przewidywała vacatio legis, co naruszyło konstytucyjną zasadę ochrony własności oraz zaufania do państwa. Zdaniem ekspertów brak vacatio legis nowelizacji uniemożliwił […]


Wbrew zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego sądy nie zgadzają się na stosowanie niekonstytucyjnego przepisu o nieujawnionych źródłach dochodów, mimo że wciąż on obowiązuje. Sędziowie uznają, że to wbrew zasadzie równego traktowania podatników. – Nie może być tak, że jedni podatnicy uniknęli zapłaty 75-proc. PIT, a inni muszą go płacić – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w […]