Archiwum tagów: należyta staranność

Fiskus nie może odmówić podatnikowi (dostawcy) zwolnienia z VAT bez oceny, czy działał on w dobrej wierze i dochował należytej staranności. W przypadku oszustwa popełnionego przez nabywcę musi więc wykazać, że dostawca wiedział lub mógł wiedzieć, iż uczestniczy w podejrzanej transakcji – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C- 528/170).


Jak wynika z Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, zawarcie umowy dostawy towarów z wieloletnim i sprawdzonym kontrahentem nie wyklucza możliwości zarzucenia podatnikowi braku należytej staranności w VAT.


Prowadzenie działalności z tzw. wirtualnego biura powinno wzbudzić czujność kontrahenta – wynika z metodyki MF. Kontrahent posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem, pod którym brak jest oznak prowadzenia działalności gospodarczej (np. w szczerym polu) w oczywisty sposób nie jest godny zaufania. Co ciekawe, organy podatkowe podobne podejście mogą zastosować odnośnie podmiotów, których […]