Archiwum tagów: nadpłata podatku

Po upływie pięciu lat od złożenia deklaracji podatkowej nie można dokonać skutecznej prawnie korekty i domagać się stwierdzenia nadpłaty. To korzystne dla organów podatkowych stanowisko potwierdził w wydanym wczoraj wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 391/10). W jego ocenie fiskus słusznie odmówił wszczęcia postępowania spółce, która wystąpiła z korektą zeznania podatkowego po upływie pięciu lat […]


Jako że różne są rodzaje nadpłat, różne są też terminy ich powstania. Zdaniem Lesława Mazura z Ernst & Young określenie, kiedy dana nadpłata powstała, ma kluczowe znaczenie m.in. przy zaliczaniu nadpłat na poczet zaległości podatkowych (wykorzystanie nadpłat może w praktyce przyczynić się do zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z obowiązkiem naliczania odsetek od zaległości podatkowych). – […]


Zdarza się, że organ podatkowy zalicza nadpłatę na poczet zaległości podatkowych (jeśli takie istnieją) nie z dniem powstania samej nadpłaty, lecz z momentem późniejszym (czasem nawet o kilka lat), tj. z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Taka praktyka jest nieprawidłowa i dodatkowo dość kosztowna dla podatnika, gdyż wydłuża się okres, od którego naliczane są […]