Archiwum tagów: nadpłata podatku

Jeśli podatnik ma zaległości w różnych podatkach, a w kolejnym miesiącu nadpłatę, to może wskazać, na poczet której zaległości nadwyżka ma zostać przeznaczona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 935/11). Sąd zwrócił uwagę, że organ sam może zaliczyć nadwyżkę podatku na najstarsze zobowiązanie, ale jedynie wtedy, gdy podatnik nie wskaże, na pokrycie […]


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku z 9 listopada br., że organ podatkowy stwierdzając nadpłatę ma obowiązek orzec o jej oprocentowaniu i to niezależnie od tego, czy podatnik we wniosku o stwierdzenie nadpłaty zawarł również wniosek o oprocentowanie tej nadpłaty (II FSK 833/10). Urzędnik musi uzupełnić decyzję o odsetki Przemysław Molik Dziennik Gazeta Prawna 29.11.2011, […]


Aby odmówić producentom energii elektrycznej zwrotu akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej organ podatkowy musi udowodnić, że nie ponieśli oni uszczerbku majątkowego w związku z zapłatą tego podatku. Tak uznał WSA we Wrocławiu uchylając w dwóch sprawach (sygn. I SA/Wr 1132/11 oraz I SA/Wr 1122/11) decyzje Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Pak-Holdco (sygn. C-372/10) W dniu 6 października 2011 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa w sprawie C-372/10 Pak-Holdco, w której wzięli udział przedstawiciele Ernst&Young – dr Nina Półtorak i Lesław Mazur – pełnomocnicy Pak-Holdco, przedstawiciele Rządu Polskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawa była wynikiem pytań, jakie w postępowaniu […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że urząd skarbowy ma obowiązek umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty wykazanej w zeznaniu PIT, jeśli podatnik złoży taki wniosek. Sąd przypomniał, że wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty można złożyć wtedy, gdy podatnik np. pomylił się. Nie dotyczy to jednak nadpłat wynikających z zeznań rocznych – wynikająca z […]


Przepisy o nadpłacie i jej oprocentowaniu są tak skomplikowane, że niejeden sąd głowił się już nad ich interpretacją. Cóż ma powiedzieć przedsiębiorca domagający się zwrotu kwoty, którą nienależnie wpłacił – docieka autorka i wyjaśnia – Z zaległością podatkową sprawa jest prosta, powstaje następnego dnia po upływie terminu wpłaty podatku lub zaliczki na podatek. Od tego […]