Archiwum tagów: nadpłata podatku

Autorka zwraca uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 2454/11), który – w jej ocenie – powinien mieć wpływ na rozliczenia przedsiębiorców z urzędami. Pozwoli bowiem na szybsze kompensowanie nadpłat z zaległościami podatkowymi. Wyrok ten określa moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym w oderwaniu od daty wniosku o jej stwierdzenie. Podatnicy […]


Ponad 70 zmian, które wymagają nowelizacji ok. 40 ustaw, zawiera kolejny projekt deregulacji przygotowany w Ministerstwie Gospodarki – ujawniają autorzy. Propozycje zmian dotyczą głównie podatków i zakładają m.in. ujednolicenie i skrócenie do 30 dni terminu zwrotu nadpłaconych podatków. Projekt zawiera także propozycję ułatwienia dostępu do stosowania tzw. ulgi na złe długi w zakresie VAT. Chodzi […]


Ministerstwo Finansów zamierza ujednolicić wykonywanie przez urzędy skarbowe zajęć nadpłat lub zwrotu podatku, dokonanych przez komorników sądowych. W odpowiedzi na interpelację poselską MF wyjaśniło, że egzekucji podlega wyłącznie wierzytelność będąca nadpłatą, która powstała zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, przed dokonaniem zajęcia lub w chwili zajęcia przez komornika sądowego. Ordynacja nie przewiduje ekspektatywy wierzytelności z tytułu […]


Może się zdarzyć, że podatnik mimo wykazania nadpłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym nie otrzyma zwrotu podatku. Jak wyjaśnia doradca podatkowy Jakub Rychlik, powodem może być to, że nadpłata została zaliczona przez organ podatkowy np. na poczet zaległości podatkowych. Mogła z niej również zostać przeprowadzona egzekucja administracyjna nałożonych kar grzywny w formie mandatu. Egzekucję prowadzi […]