Archiwum tagów: nadpłata podatku

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim, bezpłatnym szkoleniu online (webcaście) na temat opodatkowania darmowego wydawania produktów i zwrotów nadpłat.  O tym, że nie ma konieczności płacenia podatku od darmowych próbek wie prawie każdy producent, sieć i sprzedawca. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że wciąż wiele podmiotów odprowadza VAT od gratisów, będąc w mylnym przekonaniu, że […]


Firmy, które stosowały – także wskutek nieprawidłowych interpretacji skarbówki – zbyt wysokie stawki VAT, mają problemy z odzyskaniem nadpłaconego podatku. Dotyczy to m.in. właścicieli siłowni i klubów fitness, którym fiskus długo kazał płacić 23 proc. VAT od oferowanych usług. W jednej z takich spraw poznańska izba skarbowa uznała, że nie jest możliwe odzyskanie podatku odprowadzonego […]


Pod koniec grudnia dyrektorzy izb skarbowych otrzymali z Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów pismo wyjaśniające kwestię odbioru gotówkowych nadpłat podatku na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Według MF w takich sytuacjach nie powinno się wymagać nadmiernych formalności, w tym notarialnego potwierdzenia podpisu na pełnomocnictwie.


Kto nie jest podatnikiem, płatnikiem ani inkasentem, nie może domagać się stwierdzenia nadpłaty daniny – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 450/15). Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Właścicielem nieruchomości była spółka cypryjska, ale podatek wpłaciła polska firma zarządzająca tymi nieruchomościami. Sąd powołał się na uchwałę NSA z 2008 r., zgodnie z którą wpłata […]


W wyroku z 20 sierpnia br. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (II FSK 3058/13). NSA uznał, że gdy wyrok Trybunału uwidacznia sprzeczność między prawem krajowym a prawem unijnym, podatnik ma prawo dochodzić nadpłaty w trybie art. 74 ordynacji podatkowej. – Możliwość powołania się na art. 74 ordynacji podatkowej ma niebagatelne znaczenie […]