Archiwum tagów: minimalny podatek dochodowy

W 2018 r. będzie można legalnie nie płacić nowego podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości (przekraczającej 10 mln zł), a na dodatek jeszcze zmniejszyć swoją bieżącą zaliczkę na podatek. W efekcie podatnik zapłaci mniej, niż gdyby robił to dziś. Tak część ekspertów odczytuje zmiany w CIT, PIT i ryczałcie, uchwalone w nowelizacji z 27 […]


Minimalny podatek dochodowy od biurowców i galerii handlowych (0,035 proc. od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł), który zapisano w uchwalonej już nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie nie powinien być kwestionowany przez Komisję Europejską – uważa Ministerstwo Finansów. Wątpliwości w tej sprawie zgłosił jeszcze przed uchwaleniem nowelizacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. […]


Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym, który jest już w Sejmie, przewiduje wprowadzenie tzw. podatku minimalnego. Nową daninę mają płacić właściciele budynków biurowych oraz handlowo-usługowych, takich jak centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy. Jednak zdaniem ekspertów będzie można uniknąć tej daniny. Wystarczy na przykład wyodrębnić centrale wentylacyjne czy rozdzielnie elektryczne. Zdaniem doradców […]


Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zakłada, że nawet przy stracie netto podmioty posiadające nieruchomości komercyjne warte ponad 10 mln zł będą płaciły minimalny podatek dochodowy w wysokości 0,5 proc. wartości tych nieruchomości. Chodzi przede wszystkim o biurowce oraz galerie handlowe. Anna Pleskowicz z EY zauważa, że duża część inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w […]


Opublikowano projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zakładający m.in. wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, osobne opodatkowanie przychodów kapitałowych i ukrócenie optymalizacji podatkowych. Będą też zmiany o mniejszej wadze, ale istotne dla firm i ich pracowników, takie jak opodatkowanie programów motywacyjnych podatkiem PIT […]