Archiwum tagów: minimalne wynagrodzenie

W przyszłym roku stawka minimalnego wynagrodzenia ma wynosić 2450 zł, będzie wyższa o 200 zł od obecnie obowiązującej. Minimalne wynagrodzenie wpływa na wysokość kar, które mogą zostać nałożone na podatnika na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Co oznacza ich wzrost w przyszłym roku – maksymalna kara za przestępstwo skarbowe wyniesie w 2020 r. ponad 23,5 mln, […]


Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy wchodzą w życie w 2017 roku. Lp. Zmiana Akt prawny Opis 1 Podwyższenie progów dotyczących obowiązków tworzenia regulaminów wewnętrznych Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Podwyższenie progu, od którego wymagane jest wprowadzenie regulaminu pracy oraz ustalenie warunków wynagradzania […]


Od początku roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1600 zł. Jego wzrost ma wpływ m.in. na stawki grzywien, jakie grożą za przestępstwa i wykroczenia przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Jednak nie w każdym przypadku kary wymierzone w tym roku będą wyższe od tych, które obowiązywały w roku ubiegłym. To dlatego, że ustalając karę, sąd bierze pod uwagę […]