Archiwum tagów: mienie komunalne

Gminy muszą zapłacić VAT, gdy oddają nieruchomości należące do zasobów Skarbu Państwa w zamian za własne mienie komunalne – wynika z orzecznictwa NSA. Sąd stwierdził, że taka zamiana nieruchomości, mimo że sprzedawcą i nabywcą będzie ten sam podmiot, jest dostawą towarów i prowadzi do przeniesienia władztwa ekonomicznego nad rzeczą.


Obrót ze zbycia mienia komunalnego należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji decydującej o zakresie odliczenia VAT. Taka sprzedaż mieści się bowiem w zakresie zwykłej działalności gospodarczej jednostki samorządowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 kwietnia br. (I FSK 1685/14). Spór dotyczył art. 90 ustawy o VAT. Reguluje on sytuacje, w których nie sposób […]


Zbycie mienia komunalnego nie jest transakcją ani sporadyczną, ani poboczną. Stanowi jeden z głównych rodzajów działalności samorządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja br. (I FSK 117/14). Chodziło o sprzedaż nieruchomości, w tym gruntów, budynków, prawa wieczystego użytkowania. Gmina uważała, że nie należy jej uwzględniać przy wyliczaniu proporcji sprzedaży opodatkowanej i […]