Archiwum tagów: MF

Według opinii Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wysokie kary za brak tylko jednego podpisu członka zarządu lub spóźnienie na sprawozdaniu finansowym są niewyobrażalne do zastosowania w rzeczywistości. Jak podkreśla Joanna Dadacz z MF, brak choćby jednego podpisu pod dokumentem powoduje niemożność uznania go za sporządzony z godnie z ustawą.