Archiwum tagów: mediacja

Zgodnie z projektem nowej Ordynacji podatkowej podatnik i organ podatkowy będą mogli zawrzeć umowę, albo skorzystać z mediacji. Zdaniem ekspertów metody te sprawdzą się m.in. w sporach o szacowanie podstawy opodatkowania. Michał Goj z EY twierdzi, że ugodowe rozstrzyganie sporów może być skuteczne również tam, gdzie przepisy nie są precyzyjne, np. w dyskusji o rozliczaniu […]


Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, których celem jest rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystania mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza między przedsiębiorcami. Jest to kolejna próba ustawodawcy wzmocnienia polubownych metod rozwiązywania sporów, które wciąż stanowią znikomy procent wśród sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce. Nowe obowiązki dla stron oraz sądów […]